Információk

Órarend 2011

Órarend – 1. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

olvasás

írás

matematika

szlovák nyelv

Kedd

angol nyelv

matematika

szlovák nyelv

olvasás

etika

 

 

Szerda

olvasás

szlovák nyelv

matematika

testneve

lés

testneve

lés

ref./ katolikus hittan

Csütörtök

írás

olvasás

matematika

szlovák nyelv

rajz

Péntek

zene

szlovák nyelv

olvasás

termé

szetrajz

testneve

lés

 

Órarend – 2. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

matematika

szlovák nyelv

angol nyelv

olvasás

fogalma

zás

etika

Kedd

magyar nyelv

matematika

szlovák nyelv

termé

szetrajz

rajz

Szerda

matematika

magyar

nyelv

honisme

ret

testneve

lés – úszás

testneve

lés – úszás

szlovák nyelv

Csütörtök

olvasás

matematika

szlovák nyelv

informatika

hittan

Péntek

magyar nyelv

zene

olvasás

szlovák nyelv

 

Órarend – 3. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

szlovák nyelv

matematika

olvasás

magyar nyelv

angol

nyelv

etika

termé

szetismeret –

Kedd

matematika

zene

informatika

szlovák nyelv

honisme

ret

Szerda

magyar

nyelv

matematika

olvasás

testneve

lés – úszás

testneve

lés – úszás

szlovák nyelv

Csütörtök

szlovák nyelv

olvasás

matematika

angol nyelv

termé

szetismeret

ref./

kat. hittan

Péntek

angol nyelv

fogalma

zás

magyar nyelv

szlovák nyelv

rajz

 

Órarend – 4. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

olvasás

angol nyelv

matematika

szlovák nyelv

honisme

ret

etika

Kedd

zene

informati

ka

magyar nyelv

szlovák nyelv

angol

nyelv

Szerda

olvasás

matematika

szlovák nyelv

testneve

lés – úszás

testneve

lés – úszás

testneve

lés – úszás

Csütörtök

magyar nyelv

angol nyelv

matematika

szlovák nyelv

fogalma

zás

kat. és ref. hittan

Péntek

termé

szetismeret

olvasás

matematika

szlovák nyelv

rajz

 

 

Órarend – 5. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

angol

nyelv

földrajz

magyar nyelv

szlovák

nyelv

biológia

matematika

osztályfő

nöki

Kedd

történe

lem

szlovák nyelv

matematika

magyar nyelv

testneve

lés

kat. hittan

ref. hittan

Szerda

etika

magyar nyelv

angol nyelv

polgári nevelés

informatika

matematika

szlovák nyelv

Csütörtök

angol

nyelv

szlovák nyelv

environ

mentális nev.

matematika

magyar nyelv

rajz

Péntek

szlovák nyelv

testneve

lés

zene

angol

nyelv

matematika

magyar nyelv

 

Órarend – 6. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

történe

lem

matematika

biológia

angol

nyelv

magyar nyelv

szlovák nyelv

rajz

Kedd

magyar nyelv

szlovák nyelv

földrajz

testneve

lés

fizika

matematika

ref. hittan

Szerda

etika

angol/német-kezdő

szlovák nyelv

matematika

magyar nyelv

kémia/in

formatika

informatika/kémia

osztályfő

nöki

Csütörtök

 

polgári nevelés

szlovák nyelv

magyar nyelv

matematika

angol nyelv

environ

mentális nev.

kat. hittan

Péntek

angol/német-kezdő

szlovák nyelv

testneve

lés

matematika

magyar nyelv

zene

 

Órarend – 7. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

magyar nyelv

environ

mentális nev

szlovák nyelv

matematika

fizika

történe

lem

osztályfő

nöki

Kedd

szlovák nyelv

polgári nevelés

testneve

lés

matematika

magyar nyelv

angol

nyelv

rajz

Szerda

etika

matematika

magyar nyelv

szlovák nyelv

történe

lem

földrajz

angol nyelv

Csütörtök

német nyelv

informatika/ kémia

informatika/ kémia

technika

testneve

lés

magyar nyelv

ref. és kat. hittan

Péntek

matematika

angol nyelv

biológia

magyar nyelv

zene

szlovák nyelv

 

Órarend – 8. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

földrajz

történe

lem

matematika

magyar nyelv

technika

szlovák nyelv

osztályfő

nöki

Kedd

művészeti nevelés

szlovák nyelv

testneve

lés

angol

nyelv

kémia/in

formatika

kémia/in

formatika

magyar nyelv

etika/ kat. hittan

 

Szerda

történe

lem

matematika

angol

nyelv

fizika

magyar nyelv

szlovák nyelv

Csütörtök

szlovák nyelv

német nyelv

angol nyelv

magyar nyelv

matematika

földrajz

ref.

hittan

Péntek

polgári nevelés

szlovák nyelv

biológia

magyar nyelv

testneve

lés

fizika

matematika

 

Órarend – 9. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

fizika

angol

nyelv

matematika

történe

lem

szlovák nyelv

magyar nyelv

osztályfő

nöki

Kedd

felkészí

tő – szlov.

matematika

testneve

lés

magyar nyelv

biológia

szlovák nyelv

kémia

etika

 

Szerda

felkészí

tő – mat.

szlovák nyelv

történe

lem

matematika

angol nyelv

polgári nevelés

magyar nyelv

ref.

hittan

Csütörtök

magyar nyelv

angol nyelv

földrajz

biológia

szlovák nyelv

matematika

Péntek

zene

magyar nyelv

kémia

matematika

testneve

lés

szlovák nyelv

angol nyel

 

 

Órarend – I. A  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

torna F

angol/

német haladó

matematika

biológia

geográfia

történe

lem

osztályfő

nöki

etika

Kedd

angol/

német/

orosz kezdő

fizika

szlovák nyelv

magyar nyelv

matematika

torna L/info F

esztétika

folk./hit

tan kat.

Szerda

torna F/

info L

történe

lem

biológia

kémia

angol/

német haladó

szlovák nyelv

ref. hittan

 

Csütörtök

torna L/

info F

environ

ment. nev.

angol/

német haladó

magyar nyelv

matematika

fizika

info L

 

Péntek

matematika

szlovák nyelv

magyar nyelv

kémia

angol/

német/

orosz kezdő

angol/

német haladó

 

Órarend – I. B  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

torna F/info L

angol/

német haladó

biológia

matematika

történe

lem

geográfia

osztályfő

nöki

etika

Kedd

angol/

német/

kezdő

szlovák nyelv

magyar nyelv

fizika

kémia

torna L/info F

info L

hit-

tan kat.

Szerda

torna F

 

biológia

environ

ment. nev.

szlovák nyelv

angol/

német haladó

matematika

ref. hittan

Csütörtök

torna L/

info F

fizika

angol/

német haladó

kémia

matematika

magyar nyelv

esztétika

Péntek

matematika

magyar nyelv

történe

lem –

szlovák nyelv

angol/

német

kezdő

angol/

német haladó

 

Órarend – II. A  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

angol/

német kezdő

szlovák

angol/

német haladó

magyar nyelv

biológia/kémia

biológia/kémia

osztályfő

nöki

 

Kedd

etika

történe

lem

angol/

német haladó

matematika

geográfia

biológia

environ

ment. nev.

torna L/folk.

torna F/népzene

Szerda

 –

info./

fizika

info./

fizika

angol/

német haladó

magyar nyelv

szlovák nyelv

matematika

ref. hittan

 

Csütörtök

kat. hittan

szlovák nyelv

biológia

angol/

német haladó

magyar nyelv

geográfia

angol/

német kezdő

torna L

esztétika

Péntek

 

fizika

matematika

kémia

informatika

történe

lem

Torna F

 

Órarend – II. B  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

angol/

német kezdő

szlovák

angol/

német haladó

kémia

informatika

biológia

osztályfő

nöki

Kedd

etika

magyar nyelv

angol/

német haladó

fizika

matematika

geográfia

esztétika

torna L

torna F

Szerda

 environ

ment. nev.

biológia/kémia

 

biológia/kémia

angol/

német haladó

matematika

szlovák nyelv

történe

lem

ref. hittan

Csütörtök

kat. hittan

magyar nyelv

geográfia

angol/

német haladó

szlovák nyelv

biológia

angol/

német kezdő

torna L

Péntek

történe

lem

info/

fizika

info/

fizika

magyar nyelv

matematika

torna F

 

Órarend – III. A  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

matematika

angol /

német kezdő

magyar nyelv

társada

lomismeret

angol/ német haladó

 

torna F

osztályfő

nöki

ekonó-

mia/tor

na L

Kedd

német szem.

német szem.

biológia

szlovák/

angol

magyar nyelv

történe

lem

szlovák/

német

kém./info. szem.

kém./info szem.

Szerda

bio./mat. szem.

bio./mat. szem.

szlovák/

német

társada

lomismeret

szlovák/

angol

fizika

matematika

művé-

szet és kultúra

népzene9.ó. folk.

Csütörtök

geo./tört. szem.

geo./tört. szem.

angol/ német haladó

matematika

magyar nyelv

történe

lem

torna L/

info F

angol szem.

angol szem.

Péntek

torna F/

info

szlovák/

német

angol/

szlovák

angol /

német kezdő

kémia

geográfia

 

Órarend – III. B  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

szlovák/

angol

matematika

info/

torna

szlovák/

angol

magyar nyelv

info/

torna

osztályfő

nöki

ekonó-

mia

Kedd

német szem.

német szem.

történe

lem

biológia

szlovák/

angol

szlovák/

angol

fizika

kém./info. szem.

kém./info szem.

Szerda

bio./mat. szem.

bio./mat. szem.

angol haladó/

német kezdő

matematika

társada

lomismeret

magyar nyelv

angol haladó/

német kezdő

torna

művé-

szet és kultúra

Csütörtök

geo./tört. szem.

geo./tört. szem.

magyar nyelv

történe

lem

matematika

szlovák/

angol

szlovák/

angol

angol szem.

angol szem.

Péntek

torna F

angol haladó/

német kezdő

társada

lomismeret

angol haladó/

német kezdő

geográfia

kémia

 

Órarend – IV. A  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

magyar nyelv

torna L/inform.

szlovák nyelv

német haladó/

angol haladó

osztályfő

nöki

 

Kedd

ang. szem.

torna F/

inform.

matematika

szlovák nyelv

német haladó/

angol haladó

német kezdő/

angol kezdő

bio. szem.

mat. szem.

bio. szem.

mat. szem.

 

Szerda

szlovák nyelv

magyar nyelv

szlovák nyelv

társada

lomism.

német haladó/

angol haladó

művé

szet és kultúra

ném. szem.

ang. szem.

t.ism.szem.

ném. szem.

ang. szem.

t.ism.szem.

torna L

Csütörtök

bio. szem.

mat. szem.

bio. szem.

mat. szem.

matematika

 

magyar nyelv

német haladó/

angol haladó

német haladó/

angol haladó

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

torna F

Péntek

torna

német kezdő/

angol kezdő

szlovák nyelv

német haladó/

angol haladó

magyar nyelv

ném. szem.

ang. szem.

t.ism.szem.

ném. szem.

t.ism.szem.

 

Órarend – IV. B  osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

német haladó/

angol haladó

német kezdő/

angol kezdő

magyar nyelv

szlovák nyelv

osztályfő

nöki

 

Kedd

ang. szem.

torna F/

inform.

német haladó/

angol haladó

szlovák nyelv

matematika

művé

szet és kultúra

bio. szem.

mat. szem.

bio. szem.

mat. szem.

torna L

Szerda

magyar nyelv

szlovák nyelv

német haladó/

angol haladó

német haladó/

angol haladó

társada

lomism.

ném. szem.

ang. szem.

t.ism.szem.

ném. szem.

ang. szem.

t.ism.szem.

 

Csütörtök

bio. szem.

mat. szem.

bio. szem.

mat. szem.

torna L/info

magyar nyelv

német haladó/

angol haladó

német kezdő/

angol kezdő

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

tört. szem.

inf. szem.

kém. szem.

torna F

Péntek

torna/

szlovák

magyar nyelv

szlovák nyelv

német haladó/

angol haladó

matematika

 

ném. szem.

ang. szem.

t.ism.szem.

ném. szem.

t.ism.szem.

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button