A projekt leírása

Iskolánkban 2017 szeptemberében elindítottuk a Boldogságóra programot és megpályáztuk a „Boldog Iskola” címet. A Boldogságóra 10 hónapos programja a pozitív pszichológia tudományos kutatásaira épül. A kezdeményezés Bagdi Bella nevéhez fűződik, Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnökségével. 10 hónap, 10 gyakorlat. Iskolánkban is több osztály végzi a programot, osztályfőnökükkel. Konkrét segítséget kapunk, akár elkészített feladatlapokat, dalokat, meséket.

„A Boldogságórák hatás vizsgálatára tervezett mérések szerint, a boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a kitartást, a koncentrációs képességet, a divergens gondolkodást és kreativitást.” (Prof. Dr. Oláh Attila, ELTE)

„Boldogságprogram” A Boldogságóra 10 hónapos programja a pozitív pszichológia tudományos kutatásaira épül:

  • Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
  • Október: Optimizmus gyakorlása
  • November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
  • December: Boldogító jócselekedetek
  • Január: Célok kitűzése és elérése
  • Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
  • Március:  Apró örömök élvezete
  • Április:  Megbocsátás
  • Május: Egészséges életmód
  • Június: Fenntartható boldogság

Az órák lényege: a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása. Havi 1 óra és 1 feladat elvégzése csoportosan: A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik a pozitív gondolkodást, tapasztalati tanulás útján. Célunk nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsunk a gyerekek elé, hanem, hogy vezérfonalat adjunk ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására kapjanak gyakorlati lehetőséget. Egy-egy témánál egy hónapig időzünk el, hogy a fiataloknak legyen elegendő idejük saját tapasztalatokat gyűjteni és az új ismereteket beépíteni a mindennapjaikba!