A Duna utcai iskola épületében eddig működő intézmények és iskolák

1875-1883: Ipartanítónő-képző Intézet

1883-1916: Magyar Királyi Állami Felsőbb Leányiskola, Női Kereskedelmi Tanfolyam (igazg.: Ghyczy József)

1916-1919: Magyar Királyi Leánygimnázium

1919-1939: Československé štátne dievčenské gymnasium (Csehszlovák Állami Leánygimnázium) (igazg. Juraj Nerád)

1939-1945: I. Štátne dievčenské gymnázium (I. Állami Leánygimnázium) (igazg. prof. Lisý)

1945-1950: I. Štátne dievčenské gymnázium (I. Állami Leánygimnázium) (igazg. Vladimír Václavík)

1950-1953: III. Štátne gymnázium (miešané) Állami Koedukált Gimnázium (igazg. Vladimír Václavík)

1953-1960: Pedagogická škola (Magyar Tannyelvű Pedagógiai Iskola a Nemzeti Iskolák Tanítók Képzése Számára, átszervezés után: Kétéves Pedagógiai Főiskola)
Négyéves Pedagógiai Főiskola (igazg. Dr. Hostok István, 1958/60: Janda Iván)
Vyššia pedagogická škola
Vysoká škola pedagogická (igazg. Vilma Václavíková)

1959: Pedagogická Inštitút, Pedagógiai Intézet

1959-2009: Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
(Igazg. Janda Iván, Dávid Béla, Dr. Popély Gyula, Dávid Béla)

1972-1983: Az iskola épületében egyidőben Nyelviskola – Jazyková škola – is működött.

1948 februárjában az épületben volt a népi milícia első egységeinek székhelye.

Back to top button