Az iskola jelene és jövője

Tudósok talán lehetünk mások tudományából, bölcsekké azonban csak a magunk bölcsessége tehet bennünket. (Montaigne)

A 2009/2010-es tanév a Duna utca életében jubileumi év volt, hiszen iskolánk fennállásának 60. évfordulóját ünnepeltük. Hatvan év! Közel egy emberöltő. Egy iskola életében igen jeles évforduló, és mi ezt 2010. júniusában kellőképpen meg is ünnepeltük. Tanévenként átlag 100 gyermek hagyta el az öreg alma mater falait, s az első években végzett diákok ma már nagymamák, nagypapák, sokan nyugdíjas éveiket töltik. Azonban egy dolog mindig jellemző volt a Duna utcai tanárokra, szülőkre és diákokra – az összetartozás. Életre szóló barátságok, szerelmek, házasságok köttettek, megőriztük egymást emlékét lelkünk rejtett zugaiban. Az Alma Mater gondolat nem az ódon falakat jelenti, hanem azokat a lélektől-lélekig utakat, melyek járhatóvá válnak az ódon falakon belül. Az érzés ugyanaz mindenkiben: összetartozunk. És ez a legfontosabb.

Köszönöm a szülőknek, hogy gyermeküket, legdrágább kincsüket, egy időre nekünk ajándékozzák, hogy megismertessük velük a világot, az életnek egy – egy szeletkéjét. Szakképzett pedagógusok várják őket, akikből nem hiányzik a lelkesedés, a tenniakarás, a segítő szándék.

Milyen is legyen a jövő? Milyen legyen a 21. század Duna utcai iskolája?

Legyen olyan, ahol: – mindenki jól érzi magát egy kellemes esztétikus környezetben, ahol a gyermek személyiségének fejlesztése elsőrendű feladat, ahol tehetséggondozás folyik, ahol kialakul egy modern európai iskola, ahol ápoljuk és tiszteljük hagyományainkat, anyanyelvi kultúránkat, ahol projekteket valósítunk meg, ahol a diák megtanulja az önálló alkotómunkát, a problémamegoldást, megtanul a modern eszköztárral bánni és anyanyelve, valamint az államnyelv tökéletes ismerete mellett elsajátít 2 idegen nyelvet.

Nemes célokat és igényes feladatokat tűztünk magunk elé az elkövetkezendő időszakra, mert tudatosítjuk, hogy az oktató-nevelő munkában talán a nevelés egyre fontosabb szerepet kap. Gyermekeinket az együttérzésre, toleráns emberi magatartásra, az egészséges életszemlélet és életmód kialakítására, a példamutatás és a művészi élmény átélésének személyiségformáló erejére épülő szemlélet kialakítására igyekszünk nevelni. Mit is kívánhatnék az iskolának? További eredményes 60, sőt 100 évet, nőjenek fel új, mind értékesebb generációk az iskola falai között, legyen több a mosoly, a jókedv és mind kevesebb szomorúság. Az iskola legyen második otthon, ahol minden, még az esetlegesen kellemetlen is a gyermekért történik – a jobb jövő érdekében.

Morvay Katalin
igazgató

Back to top button