Az iskola múltja

Az indulás…

Kalinčiak utca – Podjavorinská utca – Zoch utca

Az iskola felügyeleti hatósága:

 • 1948-tól: Oktatási Tudományos és Művészeti Megbízotti Hivatal
 • 1953-tól: Oktatási és Népművelési Megbízotti Hivatal Oktatási Megbízotti Hivatal
 • 1956-tól 1960-ig: Oktatási és Kulturális Megbízotti Hivatal

Ladislav Štoll: oktatásügyi miniszter (Prága) 1953. szeptember 14-től 1954. december 12-ig, művelődésügyi miniszter 1954. december 12-től 1960. Július 17-ig

Ernest Sýkora: oktatásügyi megbízott (Pozsony) 1950. május 5-től 1953. március 5-ig és 1953. szeptember 24-től 1958 december 8. között. 1953. január 31. és szeptember 14. között oktatásügyi miniszter

 • a pozsonyi magyar szülők elszánt harca a magyar iskolák megnyitásáért
 • 1950. szeptember 1.: a főváros első magyar iskolájának megnyitása a Kalinčiak utcai szlovák nemzeti iskolában (ún. „külvárosi” iskola)
 • a beiratkozásokat közzétevő hirdetmény megjelenése a pozsonyi utcákon
 • 1951. szeptember 1.: a Podjavorinská utcai magyar nemzeti és középiskola megnyitása (ún. „belvárosi” iskola)
 • 1953-ban költözködés a Zoch utcára, az iskolarendszer egységesítése: a Zoch utcai Nyolcéves Középiskola működése
 • az első magyar nyelvű tankönyvek
 • az iskolai könyvtár kiépítésének kezdetei
 • a Szülői Választmány segélyezései
 • szakkörök, szertárak, új tantárgyak
 • kulturális tevékenység
 • 1956-tól tizenegyéves középiskola a Zoch utcai iskolában. Az első középiskolai (később gimnáziumi) osztály megnyitása
 • 1959: az első magyar érettségi Pozsonyban a háború után a Zoch utcai tizenegyéves középiskolában

Iskola a pozsonyi Duna utcán

A második évtized – A hatvanas évek (1960-1970)

Szerkezeti és pedagógiai változások

 • 1959-ben Janda Iván kerül a Pozsonyi Magyar Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola élére.
 • Az iskola felügyeleti hatósága: 1960-1964 között: a Szlovák Nemzeti Tanács Oktatási és Kultúrális Bizottsága, 1964-1967 között az Oktatási és Kulturális Megbízotti Hivatal, 1967-től Oktatási Megbízotti Hivatal (1967. 15. sz. tör.)
 • változások az sikola tantestületében
 • 1960: az iskola fennállásának 10. évfordulója
 • új gazdasági intézkedések foganatosítása
 • központi utasítások a tanévnyitóra
 • 1960. október 27. 64. számú törvény: a nemzetiségi iskolákért felelős tanfelügyelői hálózat kiépülése. 1960. december 15-i oktatási és nevelési rendszerről elfogadott 186. számú törvény az alapfokú kötelező képzést a kilencéves alapiskolai rendszerben teszi kötelezővé
 • napközi otthon és alapiskolai klubtevékenység
 • 60/186. számú törény: inygenes iskolai tankönyvek és tanszerek: a szocialista államforma létrejöttével
 • 107/1961. sz. tör.: a dolgozók esti iskolájának beindulása (heti 3 nap), távutas (heti 1 nap) és externista (konzultációs) képzési mód. Humán és reál tagozatos képzés nincs.
 • 1964. szeptember 1.: a ligetfalui iskola felső tagozatának hozzácsatolása a Duna utcai iskolához.
 • 1967: az épület nagyszabású rekonstrukciója, az iskola átépítési munkálatainak befejezése
 • 1968: az ötnapos munkahét bevezetése
 • az 1968. december 19. 168. számú törvény elrendeli a négyéves gimnáziumi képzés előkészítését. Az 1969/104. számú törvény az alábbi módon intézkedik: az 1969/70-es tanévtől számítani kell azzal, hogy az 1970/71-es tanévben utoljára nyílik hároméves általános középiskola a négyéves mellett. 1972/73-tól az általános középiskola teljesen megszűnik, s a négyéves képzés reál és humán tagozatú osztályokban valósul meg.
 • 1962-ben Kulcsár Tibor vezetésével megalakul a Forrás Irodalmi Színpad.

A harmadik évtized – A hetvenes évek (1970-1980)

Szerkezeti és pedagógiai változások

 • Az iskola felügyeleti hatósága : Szlovák Oktatásügyi Minisztérium, Kerületi Nemzeti Bizottság Oktatásügyi Szakosztálya
 • Bevezetik a négyéves gimnáziumi képzést (1968. december 19. 168. sz. törvény), amelynek megszervezése az Oktatásügyi Minisztérium utasítására a Kerületi Nemzeti Bizottságok feladata: 1970/71-ben nyílik utoljára hároméves általános középiskola az induló négyéves rendszer mellett. 1972/73-ban befejeződik az általános műveltséget nyújtó középiskolai hároméves képzés.
 • Az 1968/69 utáni rendelkezések realizálása az iskolában: az ún. konszolidációs évtized
 • Az 1972. szeptember 15-i 2620. sz. törvény előírja a hazai forradalmi hagyományokat őrző múzeumok vagy emlékszobák megvalósítását. 1972-ben az alapiskolán megalakul a Barátság klub és a Lenin klub, tovább működik a Csehszlovák Szovjet Baráti Szövetség.
 • 1975-ben az iskola ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Kultúra és pihenés: megalakul az Ars Musica és az Apró Szőttes

A negyedik évtized – A nyolcvanas évek (1980-1989)

Szerkezeti és pedagógiai változások

 • az iskola felügyeleti hatósága 1988-ig: A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Kerületi Nemzeti Bizottság 1988-tól az irányító szerv megnevezése: Szlovák Oktatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium
 • az 1980/81-es tanévben nyolc év után újból két első osztály nyílik az alapiskola alsó tagozatán
 • az iskola fennállásának 30. évfordulóját ünnepli, 1980-ban megjelenik az iskola első évkönyve
 • 1982- személyi változás az igazgatóhelyettesi poszton
 • 1983. szeptember 1-től a nyelviskola elköltözik az épületből- 1984-től az iskola száz tanulója évente két hetet tölt a Fonyód-Bélatelep ifjúsági táborban
 • 1984-re az alapiskolai képzés átáll az 1-8. rendszerű oktatásra, eszerint: 1-4. az alapiskola alsó tagozata, 5-8. az alapiskola felső tagozata lesz, 1981/82-ben végez az alapiskola utolsó 18-as létszámú IX. osztálya (osztf. Lukács Tiborné), s mellette párhuzamosan a Koncsol Lászlóné vezette VIII. osztály is.
 • 1984-ben megalakul a Nyugdíjasok klubja
 • 1985. január 7-én hagyják jóvá azt a tanterv-gyűjteményt (Súbor učebných plánov pre školy s vyuč. jaz. maďarským a ukrajinským, MŠ SSR, Bratislava 1985), amely teljes egészében közli a magyar iskolákra vonatkozó utasításokat. 1976-ban jelentek meg először azok a pedagógiai dokumentumok, amelyek egy részét a tantervek képezték. A nemzetiségi iskolák számára azonban csupán tipizált – csak a humán tantárgyakra specializálódott- tanterveket adtak ki. 1986-tól minden magyar tagozatnak hivatalos tanterve van.
 • bevezetik a tízéves tankötelezettséget (24/1984. sz. tör.)- hat éves kortól tizenhat éves korig
 • 1985-ben új klubhelységet kap a gimnázium SZISZ- szervezete
 • 1985-ben megnyílik az iskolatörténeti kiállítás
 • 1985. április 28-án megnyílik az iskola Népművészeti gyűjteményének kismúzeuma
 • aktív munka az iskola ifjúsági Vöröskereszt csoportjában

Az évtized második fele:

 • 1986- 27 év után személyi változások az iskola élén, igazgató: Dávid Béla
 • 1986-1989: az épület külső és belső rekonstrukciója
 • 1986/87-es tanévtől rendszeresen megjelenik az iskola évkönyve
 • 1990/91-ben a gimnázium I. évfolyamában ismét három osztály nyílik

Közeledve az ezredfordulóhoz 1997. december 1. – 2009. július 1.

Szerkezeti és pedagógiai változások

 • Az iskola felügyeleti hatósága 1997-től 2000-ig: Szlovák Oktatásügyi Minisztérium, oktatásügyi miniszter 1998-tól: Milan Ftáčnik Kerületi Hivatal Oktatásügyi Szakosztálya: igazgatója: Ladislav Očkay (megh. 1999), Ing. Stanislav Papánek
 • Személyi változások
 • 1998. szept. 1. – megnyílik az alapiskola teljes szervezettségű IX. osztálya
 • Az iskolakötelezettség 10 év
 • Az iskolaudvar rekonstrukciója és egyéb karbantartási munkálatok
 • Az iskola személyi állománya 1999-ben
 • Tanévnyitók, tanévzárók, hivatalos vendégek
 • Az iskola működési rendje: az iskolai rendtartás, tantervek, mindkét tagozatra vonatkozó munkavégzések: idegen nyelvek és a számítástechnika, enviromentális nevelés, TIT levelezőverseny stb.
 • Tanfelügyelői ellenőrzés a szlovák szakkonverzáció tanítására vonatkozólag
 • A szlovák kormány oktatásügyi miniszterének korlátozó intézkedése a tanulmányi versenyekkel kapcsolatban (1998. február 10. 446/1997-15.sz.rendelet)
 • Új programok, külföldi és hazai kapcsolatok: (Socrates, Berzsenyi Gimnázium…)
 • A Diákönkormányzat működése
 • Kultúra és megemlékezések: 1998-ban 20 év után újraindul a Forrás Irodalmi Színpad, Koszorúzások
 • Részvétel a Fórum Társadalomtudományi Intézet és a Zsidó Múzeum rendezvényein, a Petőfi-szobor koszorúzásán és az 1956-os magyarországi forradalmi eseményekre való megemlékezésen
 • 1998 – az iskola gyűjtési akciója a kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére a Márai Alapítvány szervezésében
 • 1999. augusztus 25-i 542/1990 5/1999 sz. rendelet az iskolai dokumentációk kétnyelven vezetéséről

Új történelmi helyzetben

Szerkezeti és pedagógiai változások

Az iskola felügyeleti hatósága az 1989-es rendszerváltás után
1991-1992: Szlovák Oktatásügyi és Sportminisztérium, oktatásügyi miniszter: Milan Pišút
Tanügyi Hivatal, igazgatónő: Katarína Mészárošová
1994-1995: Szlovák Oktatásügyi és Tudományos Minisztérium, oktatásügyi miniszter: Ľubomír Harach
1995-1998: Szlovák Oktatásügyi Minisztérium, oktatásügyi miniszter: Eva Slavkovská
Tanügyi Hivatal, igazgatónő: Oľga Canková, igazgató: Ladislav Očkay (-1999)

 • A „bársonyos forradalom” hatása az iskolában: az Iskolatanács megalakulása, személyi változások
 • 1991-től igazgató: Popély Gyula
 • 1992-től a bizonyítványokra Szlovákia új állami címere kerül. Központilag átdolgozzák a tanterveket, s ennek három-A,B,C-variánsa közül választhat az iskola. A kötelező tanterv 1991. szeptember 1-től lép érvénybe.
 • Rendhagyó tanévnyitó ünnepségek. Az Esterházy János Alapítvány – Ratio Educationis néven jegyeztetik be 1997 decemberében
 • 1997: Személyi változások az iskola vezetésében Igazgató: Dávid Béla
 • Oktatásügyi miniszter: 1998 –tól Ján Tóth, halála után Ľ. Fronc, államtitkár: Szigeti László,
 • 2006-2010 V. Mikolaj (SNS)
 • 2002-től az iskola fenntartója a megyei önkormányzat – Bratislavský samosprávny kraj, elnöke: Ľ. Roman
 • 2006 – 2010 : V. Bajan
 • 2009 –től az iskola vezetése: Igazgató: Morvay Katalin
 • 2010 : P. Frešo
 • 2018 : J. Droba
Back to top button