Az iskola hivatalos megnevezései az 50 év alatt

1950
Magyar Tannyelvű Nemzeti Iskola, Bratislava, Kalinčiakova ul.
Národná škola s vyučovacím jazykom mad’arským v Bratislave, Kalinčiakova ul.

1951
Magyar Tannyelvű Nemzeti iskola, Podjavorinská utca
Národná škola s vyučovacím jazykom mad’arskym, Podjavorinská

Magyar Tannyelvű Vegyes Középiskola, Podjavorinská utca
Stredná škola smiešaná v Bratislave s vyučovacou rečou mad’arskou v Bratislave, Podjavorinská ul.

Magyar Tannyelvű Nem Teljes Középiskola, Bratislava, Podjavorinská utca
Neúplná stredná škola s vyučovacím jazykom mad’arským v Bratislave, Podjavorinská ul.

1953
Nyolcéves Magyar Tannyelvű Középiskola, Bratislava, Zochová 3/a
Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom mad’arským, Bratislava, Zochová č. 3/a

1957
Tizenegyéves Magyar Tannyelvű Középiskola, Bratislava, Zochová 3/a
Jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom mad’arským, Bratislava, Zochová 3/a

1959
Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola, Bratislava, Duna utca 33 (később 13)
Stredná všeobecnovzdelávacia škola s vyučovacím jazykom mad’arským, Bratislava, Dunajská 33

1960
Magyar Tannyelvű Kilencéves Alapiskola, Bratislava, Duna utca 33
Základná deväťročná škola s vyčovacím jazykom mad’arským, Bratislava, Dunajská 33

1969
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Bratislava, Duna utca 13
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom mad’arksým, Bratislava, Dunajská 13.

2000
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Bratislava, Duna utca 13
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom mad’arksým, Bratislava, Dunajská 13.

Back to top button