2016-2017

A Tolerancia Éve a pozsonyi gimnáziumban

Tolerancia – gyakran használt szó az utóbbi időben, és mivel mindannyian ebben a társadalomban élünk, ugyanaz média hat ránk, hasonló társadalmi körülmények, politikai helyzet befolyásolnak minket, talán nem kell magyaráznunk, vajon miért vált a 2016/17-es tanévben a Duna utcai gimnáziumban is a legnagyobb odafigyeléssel kísért témává.

Iskolánkban mindig is prioritás volt, hogy diákjainkat a másság elfogadására, az empátiára, a társadalmi szolidaritásra, a kirekesztés elutasítására neveljük ebben a multikulturális és -etnikus múltját egyre inkább büszkén elfogadó városban, a tanév kezdetén viszont tanári karunk úgy határozott, hogy ezeknek a sokszor egymástól elszigetelt programoknak adunk egy keretet, tudatosan és szervezetten az éves iskolai programunk részévé tesszük a toleranciára való nevelést.

Mindenekelőtt tudni szerettük volna, mi a véleményük diákjainknak a témáról, hogy látják a tolerancia jelenlétét, ill. hiányát környezetükben, mit várnak el az iskolától a kirekesztéssel szembeni fellépés kapcsán. Ezért szeptember elején elvégeztünk egy felmérést gimnazistáink körében – kiindulva abból a kutatásból, amelyet az emberi jogok betartása és a tolerancia tárgyában az Állami Tanfelügyelet végzett el az elmúlt tanévben. A kérdőív eredményeit az osztályfőnökök alaposan átvették az egyes osztályokban (ha szükségesnek érezték, szakembert segítségét is igénybe vették: a IV.A és a IV.B osztályokban pl. Lovász Attila újságíró beszélgetett el tanulóinkkal): a diákok – és a szülői értekezleteken szüleik is – ezáltal szembesültek a témában rendelkezésükre álló tudással, ill. információhiánnyal, valamint a legszűkebb közösségük véleményével. Ettől kezdve két vonalon indult el a munka: egyrészt az osztályfőnökök havonta találkoztak, megbeszélendő az aktuális tapasztalatokat, ill. a rájuk váró feladatokat, valamint számukra is szerveztünk előadásokat, foglalkozásokat, hogy tudatosan vezethessék osztályukat a téma berkeiben; másrészt folyamatosan zajlottak a diákok számára rendezett legkülönfélébb programok. Ezekről általában tudósítottunk iskolánk honlapján, FB-oldalán, ill. a nyomtatott és elektronikus médiában, ezért most csak összefoglalását nyújtjuk a tanévben történteknek.

A kérdőív kitöltésén és kiértékelésén kívül szeptemberben a mentorprogram elindítása zajlott, amely érdekes, speciális szelete volt a gimnáziumban folyó érzékenyítési folyamatnak. Várakozáson felüli érdeklődés fogadta 1-3. évfolyamos gimnazistáink körében azt a lehetőséget, hogy az alapiskola diákjainak fejlesztésében, tanulási felzárkóztatásában, ill. tehetséggondozásában önkéntes alapon részt vehetnek: több mint harminc mentorunk végezte ezt a felelősségteljes és fontos munkát Kása Ildikó speciális pedagógus állandó felügyelete és irányítása mellett az egész tanévben. Mentorainkkal részt vettünk a mosonmagyaróvári Elfogadás Napján, decemberben – kis karácsonyi ajándékkal együtt – megkapták mentorrá történő kinevezésüket, januárban pedig 3 napon keresztül folyt Lelkes Viktória pszichológus vezetésével a mentorok tréningje. Júniusban pedig egy emlékfa közös elültetésével jelezték a mentorok és mentoráltjaik, hogy „Jobb Veled – együtt a világ!”. Ezt a szlovákiai magyar iskolákban egyedülálló projektet a jövő tanévben mindenképpen folytatni szeretnénk.

Október folyamán jelentkeztünk be az alapiskola hetedikes, valamint a harmadikos történelem szeminarista gimnazista diákjainkkal az írországi HETI által elindított, a Szembenézés Alapítvány által Magyarországon is meghirdetett Krókusz projektbe, amely a holokauszt gyermekáldozataira való emlékezés köré épül. Amire az iskola melletti kertben novemberben elültetett krókuszaink kora tavasszal kibújtak, mi már túl voltunk a január 31-i gimnáziumi tolerancianapunkon, amelyen a Krókusz csoport tagjai a népirtásokról tartottak kiselőadásokat; Kovács Attila docenstől a menekültválságról és az iszlámról hallottunk tartalmas és érdekes beszámolót; a kirekesztés pszichológiai hátteréről Lelkes Viktória beszélt; a Szembenézés Alapítvány Magyarországról érkezett képviselőivel és egy holokauszt túlélővel pedig családtörténeti hátterű érzékenyítő foglalkozásra került sor a hetedikes, illetve harmadikos és negyedikes diákjaink részvételével. A program kiegészült a tolerancia témájában meghirdetett plakát- és fotópályázattal, amelybe bekapcsoltuk az egész évben zajló Erasmus+ program keretében azon a héten éppen iskolánkban vendégeskedő spanyol, olasz, német és finn diákokat is. Tőlük tanulóink arról is hallottak, hogy ők hogyan találkoznak, szembesülnek ezzel a problémával országukban, iskolájukban. A tolerancianapot követő hetekben zajlott az osztályokban a levezetés, a feldolgozás: a diákok esszéket írtak, prezentációkat készítettek, beszélgettek a témát érintő kérdésekről.

Márciusban, az írásbeli érettségi hetét is az érzékenyítésre használtuk fel az első 3 évfolyamban: a TANDEM nonprofit szervezet három napon keresztül tréninget tartott minden osztályban, valamint elsős és másodikos diákjaink Korpás Árpád vezetésével a multikulturális Pozsonnyal, harmadikosaink pedig városunk zsidó múltjával ismerkedtek egy-egy séta keretén belül. Az osztályfőnökök végezték el, mivel számukra is megszerveztünk egy négyórás foglalkozást, a tréning levezetését.

A szóbeli érettségi időszakában folytattuk a program további elemeinek megvalósítását. Május végén – a tavaly Auschwitz-Birkenauban járt – másodikos diákjaink ellátogattak a szeredi Holokauszt Múzeumba, mindkét programot ajánlja egyébként a minisztérium is a toleranciára való nevelés kapcsán: az e helyeken szerzett tapasztalataink tükrében elmondható, hogy nagyon effektívnek bizonyuló módszerei a nonformális oktatásnak és a témával való rendhagyó ismerkedésnek ezek a látogatások. Elgondolkodtató órákat töltöttek ugyanis diákjaink a kirekesztés és az intolerancia borzalmas következményeivel ismerkedve e helyeken… Ugyanezen a héten járt nálunk Kállay András egyetemi adjunktus, aki Ukrajna mozgásban címmel tartott előadást a kelet-európai térségről, az emberi jogok betartásának problémáiról, az Oroszország felől érkező mediális hatásokról.

Az utolsó előtti programja a tanévnek egy EU-s projektben való részvétel volt: a Cselekedj felelősségteljesen Európa jövőjéért projekt keretében magyarországi vendégek látogattak el hozzánk, és harmadikos diákjainkkal a gyermekjogokról, a menekültválságról, valamint a témában a média negatív hatásáról beszélgettek. Elsőseink pedig az év végi lengyelországi kirándulás keretében megtekintették az auschwitzi koncentrációs tábort.

Gimnazista osztályfőnökeink a tandemes érzékenyítő tréningen kívül előadást hallgattak meg az iskolai kirekesztésről és zaklatásról Lelkes Viktória pszichológustól, a menekültválság okairól Kovács Attila docenstől. Az egész tanév folyamán olyan anyagokkal láttuk el őket a toleranciára, az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló nevelés kapcsán, amelyeket felhasználhattak az osztályfőnöki órákon. Különböző, a témához kötődő kutatásokban is részt vettünk diákjainkkal: az UNESCO népirtásokról szóló projektje keretén belül az I.A és a II.A osztályban végeztünk el egy felmérést, amelynek eredménye 2018-ban lesz ismert; Lelkes Viktória a II.A osztályban a kirekesztéssel, az iskolai zaklatással, az osztályklímával kapcsolatos kutatást végzett el; Németh Barbara joghallgató pedig a III.A és a III.B osztályban a diákok halálbüntetéssel kapcsolatos véleményére volt kíváncsi. De a tolerancia jegyében fogalmaztuk meg az iskolánk által szervezett Országos Esszéíró Pályázat témáit is.

Természetesen ezeknek a programoknak anyagi vonzata is volt, ennek biztosítását szeretnénk ezúton is megköszönni! A tandemes tréning megvalósulása iskolánk alapítványának, a Ratio Educationisnak, valamint a Szülői Szövetségnek köszönhető; a tolerancianap, a mentorprogram költségeit is az iskola vállalta. A pozsonyi sétákat pedig Pozsonyi Kifli polgári társulás pályázata tette lehetővé.

A toleranciára a tanév folyamán irányuló programok puszta felsorolása mögött rengeteg munka és odafigyelés van… Vajon megérte-e a ráfordított idő, energia, anyagi eszköz? Egészen biztosak vagyunk benne, hogy igen! III.A-s diákjaink kilépőkártyájának mondata a tandemes tréning levezetése kapcsán így hangzott: Toleranciával a világ szebb hellyé válik. Ha ezt a tanulóink így gondolják, akkor szerintünk nemhogy hiábavaló nem volt a tavalyi év, hanem inkább büszkeségre okot adó és folytatásra ösztönző is egyben!

Kulcsár Mónika,
koordinátor, az osztályfőnöki munkacsoport vezetője

Mentor program

Krókus Projekt

A rovat cikkei

Back to top button