Információk

Órarend 2012

Órarend – 1. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

olvasás

írás

matematika

szlovák nyelv

testneve

lés

Kedd

olvasás

angol nyelv

matematika

szlovák nyelv

termé

szetrajz

Szerda

matematika

olvasás

szlovák nyelv

testneve

lés

katolikus hittan/torna

 

Csütörtök

zene

olvasás

matematika

szlovák nyelv

ref. hittan

Péntek

írás

olvasás

szlovák nyelv

rajz

etika

 

Órarend – 2. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

olvasás

matematika

angol nyelv

szlovák nyelv

rajz

Kedd

szlovák nyelv

magyar

nyelv

informatika

matematika

termé

szetismeret

ref. hittan

Szerda

olvasás

fogalma

zás

honisme

ret

testneve

lés – úszás

testneve

lés – úszás

szlovák nyelv

Csütörtök

matematika

magyar nyelv

zene

szlovák nyelv

kat. hittan/ etika

Péntek

szlovák nyelv

olvasás

magyar nyelv

matematika

Órarend – 3. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

matematika

angol

nyelv

olvasás

szlovák nyelv

termé

szetismeret –

kat. hittan

 

Kedd

magyar

nyelv

szlovák nyelv

angol nyelv

matematika

rajz

ref. hittan

 

Szerda

olvasás

matematika

honisme

ret

testneve

lés – úszás

testneve

lés – úszás

szlovák nyelv

Csütörtök

matematika

szlovák nyelv

magyar nyelv

angol nyelv

olvasás

etika

Péntek

magyar nyelv

szlovák nyelv

informatika

fogalma

zás

zene

Órarend – 4. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

szlovák nyelv

matematika

olvasás

 

angol nyelv

zene

 

Kedd

magyar nyelv

fogalma

zás

honisme

ret –

rajz

szlovák nyelv

Szerda

termé

szetismeret

matema

tika

 

olvasás

testneve

lés – úszás

testneve

lés – úszás

szlovák nyelv

Csütörtök

matema

tika

angol

nyelv

magyar nyelv

informati

ka

szlovák nyelv

kat. és ref. hittan etika

Péntek

szlovák nyelv

matematika

magyar nyelv

angol nyelv

technika

 

Órarend – 5. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

magyar nyelv

 

biológia

angol

nyelv

environ

mentális nev.

szlovák

nyelv

matematika

osztályfő

nöki

Kedd

magyar nyelv

 

matematika

szlovák nyelv

földrajz

testneve

lés

angol nyelv

Szerda

etika

szlovák nyelv

polgári nevelés

matematika

angol

nyelv

informatika

magyar nyelv

Csütörtök

kat. hittan

szlovák nyelv

matematika

magyar nyelv

angol

nyelv

ref. hittan

rajz

Péntek

történe

lem

matematika

szlovák nyelv

magyar nyelv

testneve

lés

zene

 

Órarend – 6. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

informatika/fizika

 

szlovák nyelv

matematika

magyar nyelv

informatika/fizika

biológia

osztályfő

nöki

 

Kedd

angol

nyelv

 

magyar

nyelv

testneve

lés

szlovák nyelv

matematika

földrajz

rajz

Szerda

etika

történe

lem

magyar nyelv

angol nyelv

matematika

szlovák nyelv

polgári nevelés

ref. hittan

Csütörtök

environ

mentális nev.

kat. hittan

zene

magyar nyelv

testneve

lés

szlovák nyelv

matematika

Péntek

szlovák nyelv

német nyelv/kémia

angol nyelv

német nyelv/kémia

matematika

magyar nyelv

 

Órarend – 7. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

biológia

technika

magyar nyelv

matematika

polgári nevelés

szlovák nyelv

osztályfő

nöki

Kedd

szlovák nyelv

testneve

lés

magyar nyelv

matematika

angol

nyelv

történe

lem

rajz

Szerda

etika

angol nyelv

environ

mentális nev

informatika/ fizika

szlovák nyelv

magyar nyelv

matematika

ref. hittan

Csütörtök

kat. hittan

földrajz

magyar nyelv

informatika/ fizika

történe

lem

testneve

lés

angol nyelv

Péntek

német nyelv/kémia

magyar nyelv

szlovák nyelv

zene

matematika

német nyelv/kémia

Órarend – 8. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

angol

nyelv

magyar nyelv

 

technika

matematika

földrajz

szlovák nyelv

osztályfő

nöki

Kedd

matematika

 

szlovák nyelv

kémia/

fizika

testneve

lés

magyar nyelv

kémia/

fizika

 

etika

 

Szerda

magyar nyelv

történe

lem

szlovák nyelv

informatika

angol nyelv

földrajz

Csütörtök

művészeti nevelés –

angol nyelv

német nyelv

szlovák nyelv

biológia

magyar nyelv

matematika

kat. hittan/ ref.

hittan

Péntek

polgári nevelés

matematika

testneve

lés

fizika

történe

lem

magyar nyelv

szlovák nyelv

 

 

Órarend – 9. osztály AI

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

polgári nevelés

testneve

lés

történe

lem

szlovák nyelv

magyar nyelv

matematika

osztályfő

nöki

Kedd

földrajz

biológia

matematika

szlovák nyelv

magyar nyelv

kémia

angol nyelv

etika

 

 

Szerda

 

matematika

angol

nyelv

művészeti nevelés –

magyar nyelv

német nyelv

szlovák nyelv

Csütörtök

fizika/

kémia

fizika/

kémia

angol nyelv

szlovák nyelv

matematika

magyar nyelv

kat. hittan/ ref.

hittan

 

Péntek

 

szlovák nyelv

történe

lem

magyar nyelv

testneve

lés –

informatika

matematika

 

Órarend – I. A osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

történe

lem

matematika

magyar nyelv

fizika

angol/

német haladó

szlovák nyelv

osztályfő

nöki

Kedd

kat. hittan

torna F

angol/

német/

kezdő

matematika

angol/

német haladó

magyar nyelv

info

 

Info/ref. hittan

Szerda

etika

 

fizika/kémia

fizika/kémia

biológia/szlovák

biológia/szlovák

művészet és kultúra

angol/

német haladó

torna L

Csütörtök

matematika

szlovák nyelv

angol/

német haladó

magyar nyelv

angol/

német

kezdő

info/torna

torna F

Péntek

biológia

environ

ment. nev.

történe

lem

matematika

kémia

geográfia

Órarend – I. B osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

torna F/info L

szlovák

/kémia

szlovák

/kémia

matematika

angol/

német haladó

geográfia

osztályfő

nöki

 

Kedd

info/kat. hittan

 

torna F/

info

angol/

német/

orosz

kezdő

fizika

angol/

német haladó

magyar nyelv

info

info /ref. hittan

 

Szerda

etika

 

torna L/

info

matematika

magyar nyelv

történe

lem szlovák nyelv

biológia

angol/

német haladó

művészet és kultúra

Etno blokk

Csütörtök

 

szlovák nyelv/bio

szlovák nyelv/bio

angol/

német haladó

matematika

angol/

német/

orosz

kezdő

kémia

torna F

Péntek

szlovák nyelv/fizika

szlovák nyelv/fizika

matematika

environ

ment. nev.

magyar nyelv

történe

lem

Órarend – II. A osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

angol/

német haladó

 

geográfia A/B – torna

geográfia A/B – torna

szlovák

matematika

történe

lem

osztályfő

nöki

Kedd

angol/

német/

orosz kezdő

 

matematika

biológia

kémia

szlovák nyelv

magyar nyelv

ref. hittan

népzene

Szerda

biológia

info./

biológia

angol/

német haladó

 

matematika

fizika/kémia

fizika/kémia

magyar nyelv

info

info

Csütörtök

etika

angol/

német/

orosz kezdő

 

geográfia A/B – torna

geográfia A/B – torna

angol/

német haladó

fizika

esztétika

 

etnográfia

néptánc 2x/kat. hittan

Péntek

environ

ment. nev.

matematika

magyar nyelv

biológia

történe

lem

angol/

német haladó

szlovák nyelv

Órarend – II. B osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

angol/

német haladó

 

geográfia/torna

geográfia/torna

magyar nyelv

matematika

fizika

osztályfő

nöki

info L

Kedd

angol/

német haladó

magyar nyelv

biológia

kémia

szlovák nyelv

matematika

Szerda

művészet és kultúra

matematika

angol/

német kezdő

történe

lem

biológia

szlovák

info/fizika

info F

Info F

Csütörtök

etika

angol/

német haladó

geográfia/torna

geográfia/torna

angol/

német kezdő

bio./

kémia

bio./

kémia

 

ref. hittan –

Péntek

environ

ment. nev.-

matematika

fizika

szlovák nyelv

magyar nyelv

angol/

német haladó

történe

lem

Órarend – III. A osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

geográfia

magyar nyelv

matematika

történe

lem

kémia

angol/ német haladó

 

osztályfő

nöki

ekonó-

mia

 

Kedd

szlovák nyelv

fizika/

info

angol/ német haladó

magyar nyelv

fizika/

info

torna L

 

művé-

szet és kultúra

torna F

Szerda

történe

lem

társada

lomismeret

angol /

német kezdő

szlovák nyelv

matematika

ang./ném/kém. szem.

ang./ném/kém. szem.

Csütörtök

torna L

angol/ német haladó

biológia

matematika

bio./tört./mat. szem.

bio./tört./mat. szem.

torna F

Péntek

magyar nyelv

matematika

angol /

német kezdő

szlovák

 

társada

lomisme

ret

angol/ német haladó

Órarend – III. B osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

szlovák

info/

fizika

info/

fizika

matematika

történe

lem

angol/ német haladó

 

osztályfő

nöki

ekonó-

mia

Kedd

kémia

biológia

angol/ német haladó

 

matematika

geográfia

magyar nyelv

torna L

torna F

Szerda

szlovák nyelv

magyar nyelv

angol/

német kezdő

társada

lomismeret

matematika

ang./ném/kém. szem.

ang./ném/kém. szem.

fizika

Csütörtök

szlovák nyelv

angol/ német haladó

 

történe

lem

művé-

szet és kultúra

bio./tört./mat. szem.

bio./tört./mat. szem.

torna F

Péntek

 

torna L

matematika

angol/

német kezdő

magyar nyelv –

társada

lomismeret

angol/ német haladó

 

Órarend – IV. A osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

szlovák nyelv

német /

angol haladó

német /

angol haladó

német /

angol kezdő

magyar nyelv

info/torna

osztályfő

nöki

torna

Kedd

torna lányok

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

magyar nyelv

matematika

 

bio./etno/

mat. szem.

bio./etno/

mat. szem.

ném. szem.

ang. szem.

 

ném. szem.

ang. szem.

 

Szerda

szlovák nyelv

német/

angol kezdő

szlovák nyelv

magyar nyelv

német /

angol haladó

német/

angol haladó

művé

szet és kultúra

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

Csütörtök

bio./etno/

mat. szem.

bio./etno/

mat. szem.

magyar nyelv

matematika

német haladó/

angol haladó

polgári

szlovák nyelv

kém. szem.

kém. szem.

Péntek

 

kém./angol/német szem.

kém./angol/német szem.

torna lányok

német haladó/

angol haladó

szlovák nyelv

torna fiúk

Órarend – IV. B osztály G

 

0. óra

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

7.óra

8.óra

Hétfő

magyar

nyelv

német /

angol haladó

szlovák/

angol

szlovák/

angol

szlovák/

angol

info/torna

osztályfő

nöki

torna

Kedd

torna lányok

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

matematika

magyar nyelv

 

bio./etno/

mat. szem.

bio./etno/

mat. szem.

ném. szem.

ang. szem.

 

ném. szem.

ang. szem.

 

Szerda

informatika

német/

angol kezdő

szlovák/

angol

szlovák/

angol

német /

angol haladó

magyar nyelv

polgári

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

tört. szem.

inf. szem.

geo. szem.

Csütörtök

bio./etno/

mat. szem.

bio./etno/

mat. szem.

művé

szet és kultúra

magyar nyelv

matematika

szlovák/

angol

szlovák/

angol

kém. szem.

kém. szem.

Péntek

 

kém./angol/német szem.

kém./angol/német szem.

torna lányok/

info

szlovák/

angol

szlovák/

angol

torna fiúk/info

 

 

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button