2012-2013

Petőfi Sándor-díjas lett az MTAG!

A díjat eddig nem csak azon települések kulturális és oktatási intézményei vehették át, amelyek kötődnek Petőfi életéhez. Ezek az intézmények komoly erőfeszítéseket tesznek az itt élő magyarság fennmaradásáért, továbbéléséért. Az ünnepséget megtisztelte Magyarország nagykövete, Balogh Csaba, ünnepi köszöntőt mondott Csáky Pál. Az ünnepséget Molnár László és Juhász Károly színművész vezette, a műsort nagyszerű pozsonyi diákok adták.

Ezután is mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a jövő nemzedéke is részesüljön a pozsonyi Duna utcán jó minőségű szellemi táplálékban!

Az MTAG-ról

A pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium a nyugat-szlovákiai régió kiemelkedő színvonalon oktató, magyar nyelvű intézménye. Az iskola 1950 óta, immár 62 éve szolgálja a magyar nyelvű oktatást.

Tudósok talán lehetünk mások tudományából, bölcsekké azonban csak a magunk bölcsessége tehet bennünket. (Montaigne).

1919-ben, csaknem 300 éves működés után szűnt meg a Királyi Katolikus Főgimnázium, amelynek alapításánál még Pázmány Péter esztergomi érsek közreműködött. Ugyanebben az évben indult el a Csehszlovák Állami Reálgimnázium, amelyet az iskola elődjének lehet tekinteni. Kiváló tanárai közé tartoztak: Szalatnai Rezső, Peéry Rezső, Ébert Tibor írók, Stelczer Endre költő, Mayer Judit, Orbán Gábor nyelvészek, Antalffy Vilmos orgonaművész. Ez az iskola 1944-ben szűnt meg, ekkor 511 tanulója volt.

Amikor 1948-ban érvénybelépett az anyanyelvi oktatáshoz való jogot biztosító kormányrendelet, Pozsonyban is elindult az iskolaszervezés; 1950-ben nyílt meg az első Kalinčiak utcai iskola 65 tanulóval. Többéves küzdelem után, 1959-ben került az iskola méltó helyére, a Duna utcai épületbe, amelyben most is működik.

Az intézmény élén 1959-töl 1986-ig Janda Iván állt. Nyugdíjba vonulása után az iskola Dávid Béla szakmai vezetése alatt működött tovább, 1991-töl 1997-ig Popély Gyula volt az igazgató, majd ismét Dávid Béla került az intézmény élére. A jelenlegi vezető Morvay Katalin igazgató asszony.

Az iskola számos diákja ért el kiváló szakmai eredményeket, így például Dávid Béla vezetésével két tanuló is komoly helyezést ért el a nemzetközi kémiai diákolimpián (Kína, Norvégia, Thaiföld). A kultúra területén komoly eredményekkel rendelkezik a Forrás Irodalmi Színpad, amelyet Kulcsár Tibor alapított. Ugyancsak kiváló eredményeket ért el – Fónod Mária vezetésével – az iskola énekkara.

Az intézmény mintegy 20000 kötetes könyvtárral rendelkezik, és nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek oktatására, amely ténynek köszönhetően az intézet növendékei kiváló eredményeket érnek el az idegen nyelvű felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáin.

1986-tol rendszeresen megjelenik az iskola almanachja – Kulcsár Zsuzsanna szerkesztésében. 2000-ben az oktatási intézmény alapításának 50 éves évfordulójára könyv jelent meg az iskola történetéről.

A Petőfi Sándor-díjról

Az 1848-49-es Magyar Szabadságharc és Petőfi Sándor halálának évfordulója alkalmából a Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. emlékdíjat alapított és adományoz azoknak, akiknek neve, áldozatkészsége Petőfi Sándort szolgálja – mert vele a hazát és a népet szolgálja.

A rovat cikkei

Back to top button