Felhívások

Felhívás – Janda Iván-emléktábla iskolaépületünk falán

Kedves Duna utcások, volt és jelenlegi diákok, szülők, drága barátaink!

15 éve távozott körünkből a felvidéki magyarság egyik meghatározó alakja, Janda Iván, az 58 éve rendszeres tevékenységet kifejtő Szlovákiai Magyar Tanítók Vass Lajos Kórusának karnagya és művészi vezetője, tanár, igazgató, kultúraszervező.

Janda Iván 1923. július 3-án született Pozsonyban. Gyermekkorát a Nyitra (Pográny) melletti Lapáson töltötte, ahol édesapja (Janda Árpád) tanítóként működött. A pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett, majd a Komenský Egyetem Bölcsészkarán tanári oklevelet szerzett. A pozsonyi I. majd III. Gimnáziumban kezdett el tanítani 1946-ban. 1950-ben már az induló magyar tanítási nyelvű Pedagógiai Gimnázium tanára, 1954-től igazgatóhelyettese, majd 1958-tól az említett tanítóképző, valamint a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alap- és Középiskola (később Gimnázium) igazgatója lett. Ebben a tisztségében 28 esztendőt töltött el, egészen 1986-ig, a nyugdíjba vonulásáig. Egyik megalapítója az Ifjú Szivek Dal- és Táncegyüttesnek, majd 1964. november 27-én Szíjjártó Jenő zeneszerzővel és Gyurcsó István költővel létrehozták a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarát (CSMTKÉ), amelynek 2007. április 2-én bekövetkezett haláláig karnagya és művészeti vezetője volt.

Közelgő 100. születésnapja alkalmából több civilszervezet és polgári társulás a Duna utca 13. szám alatt működő magyar intézmény homlokfalán (a Szalatnai Rezső-tábla mellett) egy emléktábla elhelyezését tervezi, amely megörökíti az utókor számára 34 éves pedagógiai és 61 éves művészeti tevékenységét. A cél megvalósítása érdekében gyűjtést hirdetünk a Ligetfalui Polgári Társulás alábbi, elkülönített számlaszámán. A bankszámlaszám már fogadja a pénzadományokat. Kérjük, hogy a számlatulajdonosnak szóló üzenetbe írják be Janda Iván nevét.

OZ Petrzalka-Engerau-Ligetfalu p.t. számlaszáma:

ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., Žižkov 11, 811 02 Bratislava

IBAN: SK18 7500 0000 0040 2992 4862

SWIFT/BIS: CECOSKBX

 

A rovat cikkei

Back to top button