2021-2022

Építsünk digitális iskolákat Európában!

Amikor gimnáziumunk 2019 decemberében, már rutinos résztvevőként, csatlakozott a Digitális európai iskolák építése kreatív, együttműködő és hatékony gyakorlatok által (Building Digital European Schools through Creative, Collaborative and Efficient Practices) nevezetű Erasmus+ projekthez, még nem is sejtettük, mennyire aktuális és hatványozott fontossággal bíró munkáról lesz szó, hiszen alig pár hónappal később az egész világot sarokba szorította a koronavírus. A projektmunka így – csakúgy, mint maga a tanítás is ­– hosszú hónapokra az online térbe kényszerült, ami azonban nem szegte sem a résztvevő diákok, sem pedig a tanárok és a partneriskolák kedvét. Valójában a minden rosszban van valami jó alapelvet követve az iskolák digitalizálása rohamosan felgyorsult, hiszen a lehető leghamarabb és leghatékonyabban kellett cselekednünk, képezve magunkat, valamint diákjainkat egyaránt.

            A projekt maga, és ezáltal a projektmunka is, rendkívül komplex, a cél pedig egy átfogó útmutató kidolgozása, mely afféle irányelvként szolgálhat az iskolák számára Európa-szerte intézményük hatékony digitalizálására. 

A folyamat természetesen nem egyszerű és messze nem merül ki az iskolák jó felszereltségében, hiszen nem elég megfelelő eszköztárral rendelkeznünk, tudnunk kell használni is azt, így a projekt hatalmas hangsúlyt fektet a tanárok, a diákok és nem utolsósorban a szülők digitális kompetenciáinak fejlesztésére is. 

Az iskolák sikeres digitalizációjának alapfeltételét képezi egy akcióterv, melynek tartalmaznia kell az intézmény részletesen kidolgozott digitális stratégiáját, azon belül pedig rövid- és hosszútávú célok kitűzését. Ehhez kiváló kiindulási pontként szolgál a SELFIE, avagy az intézményi digitális önarckép, amelynek segítségével az iskolák felmérhetik, mennyire sikeres az adott intézmény digitális átállása, avagy mekkora eredményességgel sikerült bevezetnie a digitális pedagógiát, milyen hatékonysággal segíti a digitális ügyintézés az iskola működését, illetve mennyire adottak ehhez a tárgyi, valamint módszertani feltételek. Mivel az intézmény digitális önarcképét három különböző szemszögből (vezetőség, tanári kar, diákok) érkezett válaszok összessége teszi ki, a kérdőív rendszeres, évente legalább egyszeri kitöltése és kiértékelése remek visszacsatolásnak bizonyul az iskola számára. A pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium a projekten belül immáron harmadik alkalommal fogja kitölteni a SELFIE-t az elkövetkező hetekben.

Munkánk lassan a végéhez közeleg. Az elmúlt hónapokban megvalósult tanártalálkozók Finnországban (2021. szeptember) és Olaszországban (2021. november) a célok, feladatok, valamint a módszertan kidolgozására irányultak. A Digitális diákok címet viselő legutóbbi munkaértekezletre január 27-én sajnos ismét az online térben került sor, és különböző módszerekre, hasznos praktikák bemutatására összpontosított.

Viszont ne feledkezzünk meg diákjainkról sem, akik bár az elmúlt időszakban a járványügyi helyzet alakulása miatt nem utazhattak a projekt keretén belül, szorgosan dolgoztak az eTwinning-en keresztül, kreatívabbnál kreatívabb feladatokat teljesítve és kiötölve. Bízunk benne, hogy a márciusra és májusra tervezett utak Francia-, valamint Spanyolországba már a projektbe aktívan bekapcsolódó diákok részvételével fognak megvalósulni! Addig is nincs megállás, építsünk digitális iskolákat Európában!

#buildingdigitalschools #erasmus+

Szabó Andrea, tanár

 

A rovat cikkei

Back to top button