2014-2015

EGYÜTT A FOLYÓKÉRT (TOGETHER FOR RIVERS)

A pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanulói tanáraikkal együtt egy rendhagyó esemény résztvevői voltak 2014. október 2-án. Az ún. River Action Day koordinátora egy nemzetközi természetvédelmi szervezet, a WWF Austria (World Wide Fund) volt. 11 európai ország – Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Ausztria, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, Bulgária, Románia, Csehország, Moldávia – 33 iskolája ugyanezen a napon, ugyanebben az időben kampányt folytattak folyóink tisztaságának megőrzéséért és védelmének fontosságáért az országaikban található folyók partján. A kampány célja az volt, hogy közös erővel felhívják a hatóságok, politikusok, médiák és a közvélemény figyelmét, hogy folyóink védelme minden polgár feladata, hisz mindenki számára világos, víz nélkül nem lenne élet ezen a csodálatos bolygón, Földünkön.
Természetesen ezt a kampányt egy figyelemreméltó egyéves projektmunka előzte meg iskolánkban és a többi országéban is. A projekt angol nyelven folyt.
A nemzetközi projekt neve: ESFALP – European Schools for a Living Planet – Európai Iskolák az Élő Bolygóért, szervezői a WWF Ausztria és a WWF Danube-Carpathian Programme voltak az Erste Alapítvány támogatásával. A cél az volt, hogy az iskolák környezetük és a természet védelme érdekében még többet tegyenek meg.
A projekt 2013 októberében kezdődött az osztrák Illmitz városában az ESFALP 1. találkozóján. Öt napot töltöttünk ott. Minden tanár 1 tanulóval érkezett a nagyszabású tanácskozás színhelyére. Iskolánkat Young Judit tanárnő és Nágel Máté, II.B osztályos gimnazista képviselte. Különféle környezetvédelmi tevékenységeket folytattunk ott, és pontos útmutatót kaptunk ahhoz, hogyan kell olyan projekteket kidolgozni, amelyek fő célja a természet védelme. Hazatérésünk után iskolánkban megalapítottuk a Danube Street Warriors – Duna Utcai Harcosok elnevezésű csapatot, mely Young Judit és Marták Zsolt tanárok vezetésével végezte a projektmunkát. Az egész iskolaév folyamán dolgoztunk – többek között készítettünk egy kérdőívet, amely a bősi vízi erőmű hatását mérte fel a környező falvakban. Ezt a felmérést sikerült Vajkán elvégeznünk. Ezen kívül megtartottuk a már hagyományos természetvédelmi napokat, amely keretén belül rendkívül érdekes és tanulságos előadást tartott Miklós László, volt környezetvédelmi miniszterünk is.
Júniusban a romániai Moiecuban újra találkozott a WWF vezetősége, a 33 tanár és 33 tanuló. Minden iskola bemutatta a saját projektjét. Az esemény végén kaptunk plakettet, elismervényt és közösen kitűztük az Együtt a Folyókért szlogennel rendelkező kampány, a River Action Day napját és feladatait.
A River Action Day napján történt aktivitásokról – szemétszedés, vízminőség mérése, környezetvédelmi aktivisták beszámolója, kvízek, versenyek, növényismeret, állatvilág ismerete, szórólapok osztogatása – minden országban rengeteg fotó készült, a koordinátorok pedig beszámolót is küldtek a WWF irodájába. Ezekből az anyagokból a WWF készít egy átfogó cikket fotókkal együtt, majd elküldi külföldi újságokba, folyóiratokba és a szociális hálózatra is felkerül. Reméljük, hogy sok embert fog ösztönözni ez a fontos környezetvédelmi esemény arra, hogy aktívabban vegyenek részt a természet védelmében.

Young Judit angoltanár, projektkoordinátor
MTAG Duna u. Pozsony

A rovat cikkei

Back to top button