2021-2022

Akikre büszkék vagyunk: a mentoraink

Hogy mi is az a mentorprogram? Fő célja, hogy a mentorok – pártfogók segítséget nyújtsanak diáktársaiknak a beilleszkedésben, az iskola nyújtotta lehetőségek kiaknázásában, és nem utolsósorban az előttük álló feladatok sikeres teljesítésében. Ez a támogatás heti rendszerességgel a mentorórákon belül valósul meg.

Intézményünk személyközpontúságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2021/2022-es tanévben is zajlott az immár hagyományosnak tekinthető program. Az idei mentorcsapatnak 10 lelkes első osztályos gimnazista diák volt a tagja. Munkánkat egynapos képzéssel kezdtük, melynek keretén belül közelebbről megtárgyaltuk azokat a nehézségeket, melyekkel társaik nap mint nap szembesülnek, s bizony megküzdenek. Az elméleti információk mellett személyes tapasztalatokkal igyekeztünk bővíteni tudásukat. A képzés legfontosabb célja az volt, hogy megismerjék önmagukat, kitapasztalják saját határaikat, hiszen az önismeret az, ami elengedhetetlen a diáktársaikkal megvalósuló eredményes munkához. A bevezető foglalkozás alkalmával minden mentor ismertette, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyekben magabiztosnak érzik magukat, és megfelelően képesek lesznek tudásukat átadni társaiknak. Ezen információk ismeretében igyekeztem olyan diákokkal párosítani őket, akiknek az adott tantárgyban vannak nehézségei.

Nagy segítséget jelentett számunkra pedagógus kollégáim segítsége, akiktől megkaptuk azon tanulók listáját, akik  mentori segítséget igényelnek. A diákok főleg az 5., 6., 7. és a 8. évfolyamból kapcsolódtak be programunkba. Túlnyomórészt a szlovák nyelv és irodalom, a matematika, valamint a magyar nyelv és irodalom tanulásában volt szüksége segítségre tanulóinknak.

A mentorok munkája heti rendszerességgel zajlott, s a segítség a következő területeket érintette:

  • házi feladatok megoldása,
  • szlovák nyelvű konverzáció,
  • magyar nyelvtani szabályok elsajátítása,
  • versek tanulása,
  • matematikai szabályok elsajátítása.

Bizonyos időközönként közös gyűléseket tartottunk, melynek keretén belül megosztottuk egymással sikereinket, s a felmerülő nehézségekre közösen próbáltunk megoldásokat találni.  A mentorok lelkiismeretesen és toleranciával fordultak diáktársaik felé, s állíthatom, hogy nemcsak segítőként, hanem barátként is jelen voltak életükben. Segítettek, tanácsot adtak a felmerülő problémák orvoslására is. Nagy örömömre szolgált, hogy a foglalkozások barátságos, kötetlen hangulatban zajlottak.

A diáktársaik és a tantestület nevében szeretném megköszönni nemes és önzetlen munkájukat a mentoroknak: Ferenczi Anna Dominika, Šillo Klára, Tóth Júlia (I.A), Bognár Emília, Csörgő Emese Alíz, Frigula Bianka, István Kamilla, Kiss Noémi, Németh Réka, Simon Gréta (I.B).  Remélem, hogy hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak, melyeket sikerrel tudnak majd hasznosítani a jövőben. Megtiszteltetésnek éreznénk, ha a következő tanévben is erősítenék csapatunkat, hisz ahogy Charles Francis Haanel fogalmazott: „A legnagyobb sikereket akkor fogjuk elérni, amikor képessé válunk arra, hogy másokon segítsünk.”

Kovács Katalin, a mentorprogram koordinátora

A rovat cikkei

Back to top button