2022-2023

Tapasztalataink a zenei nevelés terén

Az oktatásnak mindig kitüntetett figyelemmel kellene fordulnia a művészetek, ezen belül a zenetanítás felé.  Mára a zene oktatásában is megváltozott az iskola és a tanár hagyományos szerepe. Az oktatás célja nem pusztán a tárgyi ismeretek átadása, hanem a rugalmas gondolkodásmód kialakítása, a kreativitás fejlesztése, valamint a csoportban való alkotómunka elsajátítása.  Úgy gondolom, a zene iránti érdeklődés felkeltése az út ahhoz, hogy a későbbiekben a tanulók könnyebben befogadják a zenével járó tudásanyagot.

A zeneórákon ennek érdekében a Duna utcai alapiskolában több új, érdekes módszert is sikeresen használunk a diákokkal. A kisebbek kedvence lett a hangzócsövek használata. A hangszer nem más, mint különböző méretű és színű műanyag csövek összessége. Bármilyen felülethez ütve hangot adnak ki. Az ütés hatására a csőben lévő levegő rezgésbe jön, és a cső hosszától függően más-más hangon szólal meg. A hangzócsövek fejlesztő hatása sem elhanyagolható, fejleszteni tudjuk vele a tanulók koordinációs képességét, ritmuskészségét. A játékos feladatok során figyelniük kell a színes kottára, valamint egymásra. Tartani kell a ritmust, ennek köszönhetően a figyelemkoncentrációs képességükre is nagy hatást gyakorol. Az osztály egészének együtt kell dolgoznia, így kiválóan alkalmas a csoportkohézió erősítésére is.  A csövek használatának csak a kreativitás szab határt, ennek köszönhetően sikerrel és örömmel használjuk az első és az ötödik osztályban is. 

A felsőbb osztályokban, a hetedik és a nyolcadik osztály tanulóival sikerrel alkalmazzuk a tananyag projektek formájában való feldolgozását. Ennek köszönhetően már készültek egyszerű ritmushangszerek, papírból ókori és középkori híres épületek makettjei és gyönyörű iniciálék. Ötletesen dolgoztuk fel a nyolcadikosokkal az egyes zenetörténeti korszakokat, az elkészült projektek  a második emeleti faliújságokon is megtekinthetők.

„Mindenik embernek a lelkében dal van

És a saját lelkét hallja minden dalban

És akinek szép a lelkében az ének,

Az hallja mások énekét is szépnek” – Babits Mihály csodálatosan fogalmaz, én zenetanárként ebben hiszek.  Bízom benne, hogy ti is, kedves diákok, s a második félévben még több közös ötletet tudunk megvalósítani.

Sill Zsuzsanna zenetanár

A rovat cikkei

Back to top button