Közlemények

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL – Pályázati felhívás

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy megszűnt a szlovákiai magyar oktatási intézményeket látogató tanulók Pázmány Péter Alapítvány közreműködésével történő oktatási támogatása. A támogatás új formájáról a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján (www.szmpsz.sk) találnak részletes információkat a Szülőföldön magyarul-pályázati felhívás címszó alatt. Június végéig kérvényezhetik gyermekük számára az oktatási támogatást.

A nevelési, oktatási támogatásokat az idei, 2010/2011-es tanévben és az elkövetkező időszakban a határon túli támogatásokat koordináló Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hivatott megvalósítani – a Kedvezménytörvénnyel összhangban –, egységesen és átláthatóan minden határon túli közösségre vonatkozóan.

A pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. írja ki, amely a szlovákiai lebonyolításban való közreműködéssel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét bízta meg, mint az oktatásban tevékeny szerepet vállaló országos hatókörű szakmai, civil szervezetet. A pályázati kiírás késése miatt szoros határidőkkel kényszerülünk ellátni a megvalósítással járó feladatokat, az eddig e célra biztosított működési költségek jelentős csökkenése mellett. Az SZMPSZ-nek, mint lebonyolító szervezetnek feladata a kiírással kapcsolatos tájékoztatás segítése, az adatlapok hozzáférhetőségének biztosítása, az adatok összegyűjtése, feldolgozása és továbbítása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – hez.

A támogatás célja továbbra is a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. A törvényből adódóan a támogatás, melyet a gyermek oktatására kell fordítani, a szülőket célozza meg. Ettől a tanévtől kezdődően a magyar óvodai csoportokba járó gyermekek is részesülnek a támogatásban. Nincsenek felülről megszabott támogatási célok. A támogatások elszámolása az eddigi formától eltérően nem vesz el külön energiákat a pedagógusoktól, az osztályfőnököktől, az iskolák vezetésétől és a szülői szervezetektől. Az idei tanévre megpályázandó támogatás pénzintézeten keresztül valósul meg 2011. október hó folyamán.

A pályázat megváltozott formájában is szeretnénk megtalálni a leghatékonyabb megoldást a támogatások eljuttatására és hasznosulására. Az adott kiírás keretei között elsősorban a pedagógusok, az osztályfőnökök és az iskolavezetés, valamint a szülők és az iskolai szülői szervezetek közötti bizalmi és együttműködő kapcsolatokon múlik a program sikeressége. Szeretnénk remélni, hogy ezt tudatosítva a támogatások élénkítő és termékeny hatással lesznek az iskola – szülő viszonyra, hiszen minden érintett érdeke mind a színvonalas oktatási folyamat elérése, mind a nemzeti identitásjegyek erősítése. Ahol indokolt igény jelentkezik, ott a támogatások egy része szociális célokra való felhasználása nem kizárt.

Az ösztöndíj-támogatások formái:

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI TÁMOGATÁS

– 20.000 Ft-nak megfelelő EUR összegű nevelési, oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki szlovákiai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS

– 2.400 Ft-nak megfelelő EUR összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet az a tanuló, aki szlovákiai alap- vagy középfokú oktatási intézményben magyar nyelven tanul, vagy óvodába jár.

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS

– 2.800 Ft-nak megfelelő EUR összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az információkról az SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk) keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a pályázó szülőket, egyetemi hallgatókat, illetve a pályázat megvalósításában őket segítő szervezeteket, és intézményeket (SZMSZSZ, az iskolák szülői alapszervezetei, óvodák, iskolák, további közreműködő szervezetek), melyekkel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége együttműködni kíván a megvalósítás során.

{phocadownload view=file|id=13|target=s}{phocadownload view=file|id=15|target=s}{phocadownload view=file|id=14|target=s}{phocadownload view=file|id=16|target=s}

A rovat cikkei

Back to top button