FelvételiKözlemények

Felvételi kritériumok a 2023/2024-es tanévre

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava

 A tanulók felvételi kritériumai a 2023/2024-es tanévre a gimnázium négyéves tanulmányi szakára

(az eredeti szlovák változat rövidített fordítása)

 

  1. A 2023/2024-es tanévben 2 osztályt nyitunk.
  2. A felvételi vizsga 1. fordulójának két időpontja: 2023. május 4. és 2023. május 9. Minden jelentkezési lapját beküldött tanuló legkésőbb 5 nappal a felvételi vizsga időpontja előtt meghívót kap.
  3. Írásbeli felvételi vizsga nélkül nyernek felvételt azok a tanulók, akik a T9 országos tesztelésen minden tantárgyból minimum 90 %-os eredményt értek el. A többi jelentkező írásbeli felvételi vizsgát tesz.
  4. Amennyiben minisztériumi határozat alapján a felvételi eljárás bármely része nem valósulna meg, az iskolánk felvételi kritériumrendszeréből az kikerül, ill. az értékelésnél nem vesszük azt figyelembe.
  5. Az iskola igazgatója 2023. május 19-ig a felvételi eredményei alapján dönt a jelentkezők felvételéről vagy elutasításukról, a döntést egy, a jelentkezőhöz rendelt kóddal, melyet elektronikus formában megkap a jelentkező törvényes képviselője, közzéteszi az iskola honlapján. A jelentkezőket az iskola igazgatója a határozatról elektronikusan, illetve postai úton is értesíti.
  6. A felvételi eljárás kritériumai

6.1. Az írásbeli felvételi vizsgát a tanuló az alábbi tantárgyakból teszi: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, matematika;

– a felvételi vizsgák anyagát az állami tantervben előírt tananyag képezi;

– a felvételi vizsga hossza tantárgyanként 45 perc;

– a felvételi vizsgát tevő tanuló tantárgyanként (magyar nyelv, szlovák nyelv, matematika) max. 40 pontot érhet el, tehát összesen 120 pontot szerezhet;

– minden tantárgyból min. 12 pontot kell elérnie a tanulónak ahhoz, hogy felvételt nyerjen;

– a felvételi vizsgák ideje alatt az írásbelik és azok javításának anonimitása biztosított.

6.2. A bizonyítványátlagok átlagához (6., 7., 8. év végi és a 9. félévi) pontokat rendelünk: 1,00 – 40 pont, 1,10 – 36 pont, 1,20 – 32 pont stb., vagyis tizedenként néggyel csökken a kapott pontok száma.

6.3. Amennyiben a jelentkező az év végi vagy a félévi bizonyítványában bizonyos tantárgyból szöveges értékelést vagy „abszolváltá”-t kapott, a fogalmakat az ezt megelőző bizonyítványában szereplő jeggyel fogjuk helyettesíteni a bizonyítványátlagok kiszámításánál.

6.4. Ha a tanuló az utolsó három iskolaévben (6., 7. és 8. osztály) tiszta kitűnő bizonyítványt szerzett, a felvételi eljárás során minden ilyen bizonyítványért plusz 5 pontot kap.

6.5. A T9 országos tesztelésen elért százalékos eredményért a tanulók tantárgyanként a következő pontszámokat kapják:

eredmény %

pont

eredmény %

pont

eredmény %

pont

100 – 90

20

69 – 60

14

39 – 30

8

89 – 80

18

59 – 50

12

29 – 20

6

79 – 70

16

49 – 40

10

19 – 0

4

6.6. A felvételi eljárás során további pontok (maximum 100) szerezhetők a tantárgyi olimpiákon, valamint a további (sport-, művészeti vagy más jellegű) versenyeken a 6-9. évfolyamban elért helyezésekért a következő szempontok alapján:

I. helyezés nemzetközi versenyen – 30 pont

II. helyezés nemzetközi versenyen – 28 pont

III. helyezés nemzetközi versenyen – 26 pont

 

I. helyezés szlovákiai versenyen – 20 pont

II. helyezés szlovákiai versenyen – 18 pont

III. helyezés szlovákiai versenyen – 16 pont

 

I. helyezés kerületi versenyen – 14 pont

II. helyezés kerületi versenyen – 12 pont

III. helyezés kerületi versenyen – 10 pont

 

I. helyezés járási versenyen – 10 pont

II. helyezés járási versenyen – 8 pont

III. helyezés járási versenyen – 6 pont

6.7 Pontegyenlőség esetén fokozatosan a következő szempontok döntenek a jelentkezők sorendjének meghatározásában:

  1. a megváltozott munkaképességű jelentkező a felvétel szempontjából előnyt élvez;
  2. a jelentkező az írásbeli felvételi vizsgán több pontot szerzett;
  3. a jelentkező a bizonyítványátlagok átlagaiból több pontot kapott.

Pozsonyban, 2022. november 5-én                                                      Mgr. Morvay Katalin                                                                                                                                   iskolaigazgató                   

 

A rovat cikkei

Back to top button