FelvételiKözlemények

Felvételi kritériumok a 2024/2025-ös tanévre

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava

 A tanulók felvételi kritériumai a 2024/2025-ös tanévre a gimnázium négyéves tanulmányi szakára

(az eredeti szlovák változat rövidített fordítása)

 

 1. A 2024/2025-ös tanévben 2 osztálytnyitunk 60 diákkal.
 2. A felvételi vizsga 1. fordulójának két időpontja:  május 2. (csütörtök) és 2024. május 6. (hétfő). Minden jelentkezési lapját beküldött tanuló legkésőbb 5 nappal a felvételi vizsga időpontja előtt meghívót kap.
 3. Írásbeli felvételi vizsga nélkül nyernek felvételt azok a tanulók, akik a T9 országos tesztelésen minden tantárgyból minimum 90 %-os eredményt értek el. A többi jelentkező írásbeli felvételi vizsgát tesz.
 4. Az iskola igazgatója a felvételi eredményei alapján dönt a jelentkezők felvételéről vagy elutasításukról, a döntést egy, a jelentkezőhöz rendelt kóddal, melyet elektronikus formában megkap a jelentkező törvényes képviselője, közzéteszi az iskola honlapján május 17-én. A jelentkezőket az iskola igazgatója a határozatról elektronikusan vagy postai úton is értesíti.
 5. A felvételi eljárás kritériumai

6.1. Az írásbeli felvételi vizsgát a tanuló az alábbi tantárgyakból teszi: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, matematika;

– a felvételi vizsgák anyagát az állami tantervben előírt tananyag képezi;

– a felvételi vizsga hossza tantárgyanként 45 perc;

– a felvételi vizsgát tevő tanuló tantárgyanként (magyar nyelv, szlovák nyelv, matematika) max. 40 pontot érhet el, tehát összesen 120 pontot szerezhet;

– minden tantárgyból min. 12 pontot kell elérnie a tanulónak ahhoz, hogy felvételt nyerjen;

– a felvételi vizsgák ideje alatt az írásbelik és azok javításának anonimitása biztosított.

6.2. A bizonyítványátlagok átlagához (6., 7., 8. év végi és a 9. félévi) pontokat rendelünk: 1,00 – 40 pont, 1,10 – 36 pont, 1,20 – 32 pont stb., vagyis tizedenként néggyel csökken a kapott pontok száma.

6.3. Amennyiben a jelentkező az év végi vagy a félévi bizonyítványában bizonyos tantárgyból szöveges értékelést vagy „abszolváltá”-t kapott, a fogalmakat az ezt megelőző bizonyítványában szereplő jeggyel fogjuk helyettesíteni a bizonyítványátlagok kiszámításánál.

6.4. Ha a tanuló az utolsó három iskolaévben (6., 7. és 8. osztály) tiszta kitűnő bizonyítványt szerzett, a felvételi eljárás során minden ilyen bizonyítványért plusz 5 pontot kap.

6.5. A T9 országos tesztelésen elért százalékos eredményért a tanulók tantárgyanként a következő pontszámokat kapják:

eredmény %

pont

eredmény %

pont

eredmény %

pont

100–90

20

69–60

14

39–30

8

89–80

18

59–50

12

29–20

6

79–70

16

49–40

10

19–0

4

6.6. A felvételi eljárás során további pontok (maximum 100) szerezhetők a tantárgyi olimpiákon, valamint a további (sport-, művészeti vagy más jellegű) versenyeken a 6-9. évfolyamban elért helyezésekért a következő szempontok alapján:

 1. helyezés nemzetközi versenyen – 30 pont
 2. helyezés nemzetközi versenyen – 28 pont
 3. helyezés nemzetközi versenyen – 26 pont

 

 1. helyezés szlovákiai versenyen – 20 pont
 2. helyezés szlovákiai versenyen – 18 pont
 3. helyezés szlovákiai versenyen – 16 pont

 

 1. helyezés kerületi versenyen – 14 pont
 2. helyezés kerületi versenyen – 12 pont
 3. helyezés kerületi versenyen – 10 pont

 

 1. helyezés járási versenyen – 10 pont
 2. helyezés járási versenyen – 8 pont
 3. helyezés járási versenyen – 6 pont

6.7 Pontegyenlőség esetén fokozatosan a következő szempontok döntenek a jelentkezők sorendjének meghatározásában:

 1. a megváltozott munkaképességű jelentkező a felvétel szempontjából előnyt élvez;
 2. a jelentkező az írásbeli felvételi vizsgán több pontot szerzett;
 3. a jelentkező a bizonyítványátlagok átlagaiból több pontot kapott.

Pozsonyban, 2023. november 11-én                                                                                               Mgr. Morvay Katalin

iskolaigazgató  

A rovat cikkei

Back to top button