2022-2023

Rendhagyó hittanóra a gimnáziumban

A gimnázium II. évfolyamának katolikus hitoktatást látogató diákjai február 8-án egy rendhagyó órán vettek rész. A tananyag részeként a keresztény egyházakról tanulunk. Ez alkalomból meghívtuk Buza Bodnár Aranka református lelkészt, hogy tartson előadást a református egyházról, a reformáció tanairól. 

A tanárnő azzal indította elmélkedését, hogy a keresztény egyházak egy tőről fakadtak, az Isten Ábrahámnak, Mózesnek tett ígéretei által létrejött választott népből. Ami összeköt bennünket, az a szentháromságos egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A keresztség szentségében mindnyájan Krisztuséi vagyunk, eltörölhetetlen jegyet kapunk. Egy Istent imádunk, aki „Úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen”. (Jn 6, 13).  A világért, vagyis mindnyájunkért, érted, értem. 

A tanárnő a reformáció koráról, a kor nagy személyiségeiről is beszélt a diákoknak. Neveket talán nem is kell felsorolni, hiszen ismerjük őket. 

A keresztény egyházak január végén tartják az Ökumenikus Imahetet, amelybe mindnyájan bekapcsolódhatunk. A keresztények egységéért imádkozunk. Pozsonyban ez alkalomból február 17-én, pénteken lesz a református templomban imaest. Vegyünk minél többen részt ezen az istentiszteleten!

Meleg Mária, hitoktató

A rovat cikkei

Back to top button