Interjú 2010-2011

prof. Mészáros Alajos, PhD. – Jártam a svéd királynál is

1967 és 1970 között a Duna utcai gimnázium diákja volt. Melyik v. melyek a legemlékezetesebb esemény(ek)/diákcsíny(ek), amelyet/ket még a 40 éves iskolai találkozón is felemlegettek?

Valódi, Karinthy Frigyes stílusában értelmezett diákcsínyre nem emlékszem, inkább néhány megmosolyogtató tanár-diák párbeszéd az, amely megmaradt bennünk. Örülök, hogy ezt néhány, a 40. érettségi találkozón részt vett, tanárunkkal személyesen felemlegettük. Külön örömünkre szolgált, hogy Dvorák Anna osztályfőnökünk mellett Fullajtár, Bot Bálint és Gálfi tanár urak is jelen tudtak lenni a találkozón.

Milyen diák volt? Osztályfőnökei milyen jellemzést adnának önről?

Szorgalmas, aktív és ambiciózus diákként emlegettek. Bár mindig jó tanuló voltam, remélem, hogy akkori viselkedésem a “stréberség” fogalmát nem merítette ki.

A helyzet az, hogy az ember az anyanyelvét sem beszéli “anyanyelvi” szinten. Talán csak egy ilyen magyar volt, Arany János.

Több nyelven is beszél. Hogy sikerült ezeket szinte anyanyelvi szinten elsajátítania?

A helyzet az, hogy az ember az anyanyelvét sem beszéli “anyanyelvi” szinten. Talán csak egy ilyen magyar volt, Arany János. Örülök, hogy a mostoha körülmények ellenére fiatal koromban sikerült elsajátítanom néhány idegen nyelv alapjait. Ebből az angol az, amit a legjobb szinten bírok.

Dublintól Athénig több európai egyetemen is előadott/dolgozott. Melyik egyetemre térne vissza ismét és miért?

Leghosszabb időt, több mint 1 évet, a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgoztam. Legszívesebben azonban a Birminghami Egyetemen eltöltött időre gondolok vissza. Szeretem Angliát és az ottani életformát.

Melyik európai ország oktatási rendszerét érzi a legtökéletesebbnek? Mi az, amit Szlovákia is átvehetne ebből?

A Bolognai Folyamat bevezetése óta az európai országok oktatási rendszerei nagyon hasonlóak. Inkább a tradíció, a nemzet összességének műveltségi foka, az anyagi források és a tanári hozzáállás azok a tényezők, amelyek különböznek. Az ilyen téren talán a német rendszer a leginkább eredményes. Nálunk a legnagyobb probléma, hogy a néhány jó mellett, több kevésbé színvonalas egyetemet is létrehoztak.

Melyik az a kutatási terület, amelyhez szívesen visszatérne, amelynek tanulmányozása a távlati tervei között szerepel?

Nem valószínű, hogy mint kutató fogok még valaha dolgozni. Inkább a kutatás szervezése és anyagi biztosítása az, ahol eddigi tapasztalataimat hasznosítani szeretném.

Több neves szakmai szervezetnek is a tagja, többek között a New York-i Tudományos Akadémiának. Hogyan vált e neves Akadémia tagjává? Milyen kötelezettségekkel jár ez a cím?

A New York-i Tudományos Akadémiának sok neves tagja van az egész világon, azonban vannak ennél rangosabb szervezetek is. Én legalább annyira becsülöm, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja vagyok.

A jövő sikeres embere véleményem szerint ismét a “polihisztor” típus lesz.

Vannak emberek, akiknek a munkájuk egyben a hobbijuk is. Önről is ez elmondható? Jut ideje a munkája mellett valamilyen kedvtelésének hódolni?

Nem vagyok híve a “szakbarbár” típusú hozzáállásnak. A jövő sikeres embere véleményem szerint ismét a “polihisztor” típus lesz. Én inkább ilyennek tartom magam. Sok kedvtelésem van, mint a színház, irodalom és sport, és találok időt ezek művelésére.

Családjával jelenleg Pozsonypüspökin él, ám nem ez az egyedüli hely, ahol laktak. Mely országot/várost választanák és miért?

Több mint egy évig Stockholmban éltem a családommal. Ott mindhárman nagyon jól éreztük magunkat. Svédország talán az az ország, ahol a szülőföldemen kívül élni tudnék.

Több évtizeden keresztül volt pedagógus, dolgozott diákokkal. Mit üzenne a mai diákoknak?

Tanuljanak és műveljék magukat minél intenzívebben és ezt tehetik bárhol a világon. Azután ha módjuk van, térjenek vissza szülőföldjükre és otthon kamatoztassák tudásukat.

2006 és 2007 között Szlovákia svédországi nagykövete volt. Milyen tapasztalatokat szerzett ez alatt az idő alatt?

Bár nem túl hosszú, de felejthetetlen időszak volt a stockholmi nagyköveti kiküldetés. Sokat tanultam diplomáciából és politikából. Ma mint EP-képviselő ebből rengeteget merítek és az akkor kiépített kapcsolataim nagy részét is tudom érvényesíteni. Családom szintén úgy emlékezik vissza a svédországi hónapokra, hogy azok rendkívül tartalmasan teltek el.

Köszönjük a beszélgetést.

Névjegy

  • született 1952. június 18-án, Pozsonypüspökin
  • felesége Csanaky Eleonóra, újságíró és előadóművész; fia Dávid Szilárd, 13 éves
  • New Yorki Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete és az Európai Vegyészmérnökök Szövetsége választott tagja
  • 2006-2007-ben Szlovákia svédországi nagykövete
  • 2009 óta Európa Parlamenti képviselő

A rovat cikkei

Back to top button