2015-2016Egyéb

Napjaink konfliktusairól – a tolerancia és az ismeretszerzés jegyében

Zűrös világban élünk… Az évek óta megoldatlan társadalmi konfliktusokhoz állandóan újak társulnak, ezek néha testközelből érintenek minket, máskor távoliak, ilyenkor gyakran azt gondoljuk, hogy akkor nem is kell foglalkoznunk velük. Pedig ez nagyon nincs így…

A gimnáziumi tanórákon általában az előírt tananyagmennyiséggel is nehezen bírunk. Viszont tudatosítjuk, hogy kötelességünk nemcsak a továbbtanulásra felkészíteni a diákokat, hanem kapaszkodókat is kell adnunk nekik, hogy az iskolapadból kilépve elegendő tudással rendelkezzenek a jelen útvesztőiben történő eligazodáshoz, állást tudjanak foglalni az aktuális kérdésekben, érzékenyen és toleránsan tudjanak hozzáállni az őket és környezetüket érintő dolgokhoz. Az információhiány jó lehetőséget ad az egyén manipulálására, ill. a szélsőségek melegágya lehet. Ennek jegyében terveztünk be egy előadás-sorozatot a történelem szemináriumot látogató harmadikos és negyedikes diákjainknak. És vajon mi köti össze a három előadónkat, Kovács Attilát, a Comenius Egyetem vallástörténet tanszékének docensét, Vasik Jánost, a Patria Rádió szerkesztőjét és Kállay Andrást, a Comenius Egyetem orosz és kelet-európai tanulmányok tanszékének doktoranduszát? Természetesen az, hogy iskolánk diákjai voltak.

Kovács Attila kétszer járt nálunk: szeptember 17-én és december 8-án tartott kétórás előadást az európai migránsválság kapcsán az iszlámról, a közel-keleti helyzetről, és mivel novemberben három hetet Iránban töltött, bepillantást kaptunk egy iszlám állam mindennapjaiba is. Gazdag képanyaggal, a helyzet megértését segítő térképekkel, a sajtóban nem megjelenő vagy elferdített, a kontextusból kiragadott tényeket megmagyarázva, helyükre téve adott lehetőséget diákjainknak, hogy objektívebb képet tudjanak kialakítani magukban erről a súlyos helyzetről.

A Rozsnyón élő Vasik János január 21-én látogatott el hozzánk. Előadásának első részében megtekintettük a Szlovák Televízió általa készített filmjét a krasznahorkai vár leégéséről. A film a tragikus esemény dokumentálásán és okainak keresésén túl érdekes képet adott a település lakóinak életéről, gondolkodásáról, az emberi kapcsolatokról, azok változásairól, a vártűz kapcsán a környéken terjedő szélsőségekről. Ezekről János még sokat beszélt, a híradások puszta tényei mögé pillanthattunk be általa, és reméljük, hogy diákjaink olyan információkkal távoztak az előadásról, amelyek megóvják őket attól, hogy az extrémizmushoz közelítő véleményt valljanak ebben a témában.

Kállay András előadására május 2-án került sor A posztszovjet térség Oroszország árnyékában címmel. Nagy Péter cár impériumának kialakításától kezdve kaptunk nagy ívű képet az orosz történelemről, illetve arról, hogy napjainkban milyen politikát folytat Oroszország, amely kapcsán természetesen eljutottunk Ukrajnához és Oroszország szíriai szerepvállalásához is. András beszélt többek között a „befagyott konfliktusokról”, amelyekkel Oroszország destabilizálja a térség államait; megmagyarázta, mit jelent a „közelkülföld” orosz szakszó, amely alapján Oroszország kezeli a szovjet utódállamokat, ill. az orosz külpolitika „vissza a gyökerekhez” elve, amely révén Oroszország a multipolárissá váló világrend egyik pólusa szeretne lenni. És természetesen szóba kerültek a szovjet utódállamokban működő „sajátos demokráciák”, valamint az, hogy mi minden járul hozzá a szélsőséges nézetek terjedéséhez és támogatáshoz a térségben.

Az előadásokat nem fejeztük be, csak megszakítottuk – ezt minden alkalommal megállapítottuk. Az elhangzottakat rengeteg irányba lehet továbbvezetni, -gondolni, és látva diákjaink érdeklődését, ezt a jövő tanévben meg is fogjuk tenni. A toleranciáról, az emberi jogok tiszteletben tartásáról, a szélsőségekkel szembeni fellépésről sokat fogunk hallani és beszélni a következő tanévben a Duna utcán!

Kulcsár Mónika

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button