Beíratás

Miért magyar iskolába?

Mert többek között:

– közel 15 millió ember anyanyelve magyar,

– az anyanyelven történő oktatás a leghatékonyabb,

– a magyar anyanyelvű iskola Szent István, Mátyás király, Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor, a magyar Nobel-díjasok és a többi nagy szellemi előd örökségének átadását is biztosítja,

– a magyar iskola az örök emberi értékek közvetítésével igényességre nevel, mivel a magyar és az európai műveltség ötvözetét tanítja meg a gyermekekkel,

– a magyar iskola igényességre és hűségre nevel az ember, a nemzet és az emberiség iránt,

– a magyar iskola a magyar kisebbség életrevalóságát és megújulási képességét közvetíti,

– a magyar iskola nemzeti öntudatra nevel,

– a magyar iskola nyitott, alkotó, autonóm iskolapolgárokból tudatos állampolgárokat nevel, mivel felelősséget érez a tanuló jövője iránt,

– a magyar iskola gondoskodik a tanuló szellemi fejlődéséről és fejlesztéséről, felelősségteljes minőségi fejlesztésben részesíti tanulóit,

– a magyar iskola adottság és képesség szerint tanítja az ismeretszerzést, valamint felkarolja a tehetséges gyermekeket,

– az egyre bővülő ismeretek megszerzésének alapvető feltétele a pontos fogalomalkotás, amely az anyanyelven a legegyszerűbb,

– az anyanyelvi oktatás az ismeretszerzés leghatékonyabb módja, hiszen a fogalmak anyanyelven vésődnek be a legtartósabban,

– az anyanyelv alapos elsajátítása az alapja a tudományoknak és más idegen nyelvek megtanulásának is,

– az anyanyelv alapos elsajátítása nélkül nehezebb megtanulni más nyelveket,

– aki több nyelven beszél, több kultúrát birtokol,

– az anyanyelven való művelődés nélkül gyökereinket tépjük el, hiszen anyanyelvünk nélkül nemzeti hovatartozásunkat veszítjük el,

– az anyanyelv elvesztésével gyermekünk elveszíti szüleihez, őseihez való érzelmi kötődését és ezzel identitását, tehát mindenét.

Őseink szellemi örökségét meg kell őrizni, tovább kell adni.

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button