Közlemények

Kivonat az iskolákra vonatkozó aktuális járványügyi intézkedésekből

ZÖLD FÁZIS

  • az iskolában nincs fertőzött tanuló vagy alkalmazott,
  • az iskolában egy vagy több tanuló vagy alkalmazott fertőzésgyanús.

A fertőzés gyanúját a tanulónál/alkalmazottnál a Regionális Közegészségügyi Hivatal (RKH) vagy a háziorvos hivatott megerősíteni, ennek tényét a tanuló törvényes képviselője/az iskola alkalmazottja jelenti az iskolában. Amíg az RKH-tól nem kapja meg az eligazítást, mind a tanuló, mind az alkalmazott nem látogatja az iskolát. Az iskola maximálisan együttműködik a RKH-val, és annak utasításai szerint jár el. A tanítás folyamatában nincs változás.

– Az iskola épületébe idegen személy nem léphet be a tanulókon és az alkalmazottakon kívül, csak az igazgató írásos engedélyével a fertőzésmentességről szóló becsületbeli nyilatkozat leadása után.

– Az iskolával való kommunikációhoz használják az elektronikus eszközöket (telefon, internet).

– A tanulóknál két arcmaszknak és papír zsebkendőnek kell lennie.

– Az arcmaszk viselete az alkalmazottak, a felső tagozatos tanulók és a gimnazisták számára az iskola egész épületében, a tanítás alatt is 2020. szeptember 30-ig kötelező. Az alsó tagozatos tanulók és tanítóik számára az arcmaszk viselete csak az osztálytermet elhagyva kötelező.

– Ha 3 napnál többet hiányzik a tanuló, akkor az iskolába való visszatéréskor köteles szülői nyilatkozatot leadni a fertőzésmentességről az osztályfőnöknek (a 3 napba a hétvége és az ünnepnapok is beszámítódnak). Ha bármilyen egészségi probléma miatt 5 napnál hosszabb a hiányzása (a hétvégék és ünnepnapok nem számítanak bele), betegségéről orvosi igazolást kell hoznia.

– Ha a tanuló fertőzésgyanús vagy fertőzött, a törvényes képviselő köteles erről értesíteni az iskola igazgatóját (a felnőtt korú tanuló ezt maga teszi meg). A törvényes képviselő, illetve a felnőtt korú tanuló az orvos, valamint a RKH által elrendelt karantén tényét is köteles jelenteni az igazgatónak. Ez esetben a tanuló nem látogathatja az iskolát.

– A tanulói csoportok keveredése nem ajánlott.

– A tanulók a szüneteket a szabadban vagy a szellőztetett osztályteremben töltik, a folyosón csak szükség esetén tartózkodnak.

– Az iskola 7.00 órától 18.00 óráig üzemel/tart nyitva.

– Az iskolába való megérkezéskor ajánlott a testhőmérséklet mérése.

– A tornatermet 2020. szeptember 30-ig nem lehet használni. A testnevelésórák a szabadban zajlanak. Az úszásoktatás is szünetel.

– A szakköri tevékenység az iskolában 2020. szeptember 30-ig nem indul el.

– Az iskolai étkezde szigorú szabályok szerint működik.

– Az iskola biztosítja a kézfertőtlenítéshez szükséges eszközöket, a felületek napi szinten történő többszöri fertőtlenítését, a padló felmosását, a toalettek dezinfekcióját, takarítását.

NARANCSSÁRGA FÁZIS

  • az iskolában van egy COVID-19 fertőzött tanuló vagy alkalmazott,
  • vagy a Központi Közegészségügyi Hivatal elrendeli a narancssárga fázist.

– A zöld fázis intézkedései érvényben maradnak, ezeken felül ajánlott a tanítás szüneteltetése abban az osztályban, amelyben COVID-19 fertőzött tanuló lett.

– COVID-19 fertőzött pedagógiai, valamint szakalkalmazott esetén a fertőzött személy nem vehet részt az oktató-nevelő munkában, követi a háziorvosa, ill. az RKH utasításait. A vele közvetlen kapcsolatba került személyek sem vesznek részt az iskolán belüli tanításban.

– A tanítás a bezárt osztály tanulói számára távoktatásos, a többi osztályban standard formában folyik.

PIROS FÁZIS

  • több COVID-19 fertőzött tanuló vagy alkalmazott van az iskolában, akik az intézmény területén fertőződtek meg,
  • vagy a Központi Közegészségügyi Hivatal elrendeli a piros fázist.

– Érvényben maradnak a zöld és a narancssárga fázis intézkedései.

– Ezen felül amennyiben egy osztályban kettő vagy több fertőzött tanuló van, ajánlott az osztály bezárása, a tanulók számára a tanítás távoktatás formájában folytatódik. A fertőzött tanulókkal közeli kontaktusban lévő diákok sem vehetnek részt a tanítási folyamatban. Amennyiben ezen tanulóknál bebizonyosodik a fertőzés, minden érintett osztály bezárása ajánlott. Az iskola a továbbiakban a RKH utasításait követi.

– Ha több osztályból származnak a fertőzött tanulók, elegendő az érintett osztályokat bezárni.

– Ha az iskola pedagógiai vagy szakalkalmazottja fertőződik meg, abban az osztályban/azokban az osztályokban szüneteltethető a tanítás, amellyel/amelyekkel a pedagógus kapcsolatba került. Több fertőzött alkalmazott esetén megfontolandó az iskola bezárása és a távoktatásra történő átállás. Minden esetben követni kell az RKH utasításait, rendelkezéseit.

– Az 1-5. évfolyamokban piros fázisban is ajánlott az iskolai tanítás, amennyiben nincs köztük COVID-19 fertőzött tanuló vagy tanító. A többi évfolyamban szükség eseténtávoktatás kezdődik.

Bővebb információk a következő linkeken találhatók:

Alapiskola: https://www.minedu.sk/data/att/17274.pdf

Gimnázium: https://www.minedu.sk/data/att/17281.pdf

A rovat cikkei

Back to top button