Közlemények

Intern érettségi

Tudnivalók az intern érettségiről a pozsonyi MTAG végzős évfolyamai számára a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium által 2021. március 22-én kiadott minisztériumi rendelet alapján

 1. A 2020/21-es tanévben az intern érettségi vizsga érdemjegyeinek meghatározása adminisztratív módon történik. Elmarad az érettségi írásbeli vizsga intern része is.
 2. A végzős (gimnazista) negyedikes évfolyamok tanulói számára a tanítás (távtanítás) a 2020/21-es tanév II. félévében 2021. május 6-án fejeződik be, a negyedikes év végi bizonyítvány kiállításának a dátuma: 2021. május 14.
 3. A végzős gimnazista tanulók II. félévi jegyét a Pedagógiai Tanács 2021. május 6-án zárja le az értékelő konferencián.
 4. A kötelező és a kötelezően választható érettségi tantárgyakból az érettségi bizonyítványba kerülő érdemjegyek az adott tantárgyakból és rokon tantárgyakból (tantárgyi szemináriumokból) kapott jegyek aritmetikai átlagából számítódnak ki. Az aritmetikai átlag meghatározásánál beszámítjuk az adott tantárgyból és a szemináriumokból az összes év végi jegyet, valamint a tanulmányi időszak két utolsó tanévének (3. és 4. év) félévi jegyét. Az átlagokat 0,5-ös eredmény esetén lefelé kerekítjük, pl. 1,5-ös átlag egyes, a 2,5-ös átlag kettes osztályzatot jelent.
 5. Az iskola igazgatója 2021. május 3-ig meghatározza azon rokon tantárgyak körét, amelyek az értékelésbe beszámítódnak.
 6. Az érettségi bizottságok tagjai (a két vizsgáztató tanár) ellenőrzik a matematikai átlagot és az abból adott érdemjegyet, majd az az iskolai érettségi bizottság elnöke elfogadja azokat 2021. május 18-ig.
 7. 2021. május 19-ig az iskola értesíti az érettségiző tanulót az érettségi bizonyítványába kerülő jegyeiről.
 8. Amennyiben a tanuló nem ért egyet a kapott érettségi jegyekkel valamelyik vagy az összes tantárgyból, 2021. május 21-ig írásban értesíti erről az iskolát. Ebben az esetben a tanuló az iskola által meghatározott módon intern érettségi vizsgát tesz.
 9. A tanuló által szabadon választott 5., ill. 6. tantárgyra nem vonatkozik az érettségi intern részének eltörlése, amennyiben a tanuló 2021. április 30-ig írásban nem kéri annak lemondását.
 10. Az iskola igazgatója 2021. április 30-ig kinevezi a tantárgyi érettségi bizottságok tagjait.
 11. Az intern érettségin 2021. május 31. és június 30. között azon tanulók vesznek részt, akik nem fogadták el az adminisztratív módon történt osztályzás alapján kapott érdemjegyüket/iket, valamint azok a tanulók, akik nem mondták le az 5., ill. 6. érettségi tantárgyat.
 12. Az iskola igazgatója legkésőbb 7 nappal a szóbeli érettségi vizsga előtt értesíti az érintett tanulókat a vizsga időpontjáról.
 13. Az iskola igazgatója 2021. április 23-ig elfogadja az adott tantárgybizottság vezetőjének javaslatára az intern érettségi vizsga tételsorait.
 14. A végzős tanulók komisszionális vizsgáját/vizsgáit 2021. május 4-ig meg kell tartani.
 15. Az a tanuló, aki abszolválni szeretné az írásbeli érettségi vizsga extern és intern részét idegen nyelvből, megteheti az alábbi feltételek mellett:

– 2021. június 30-ig jelentkezik abban a középiskolában, amelyben érettségizett.

– Az extern érettségi vizsga idegen nyelvből 2021. szeptember 6-án lesz.

– Amennyiben 33%-nál jobb eredményt ér el a tanuló az extern részből, valamint 25%-nál jobbat az intern részből, az iskola a tanuló kérvénye alapján kiállít egy igazolást az elért eredményről.

A rovat cikkei

Back to top button