Közlemények

Az intern érettségi 2020-ban

Tudnivalók az intern érettségiről a pozsonyi MTAG végzős évfolyamai számára a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium által kiadott minisztériumi rendelet alapján

1. A 2019/20-as tanévben az intern érettségi vizsga érdemjegyeinek meghatározása adminisztratív módon történik.

2. A végzős (gimnazista) negyedikes évfolyamok tanulói számára a tanítás (távtanítás) a 2019/20-as tanév II. félévében 2020. május 7-én fejeződik be: ez a negyedikes év végi bizonyítvány kiállításának a dátuma.

3. A végzős gimnazista tanulók II. félévi jegyét a Pedagógiai Tanács 2020. május 6-án zárja le az értékelő konferencián.

4. A kötelező és a kötelezően választható érettségi tantárgyakból az érettségi bizonyítványba kerülő érdemjegyek az adott tantárgyakból és rokon tantárgyakból (tantárgyi szemináriumokból) kapott jegyek aritmetikai átlagából számítódnak ki. Az aritmetikai átlag meghatározásánál beszámítjuk az adott tantárgyból és a szemináriumokból az összes év végi jegyet, valamint a tanulmányi időszak két utolsó tanévének (3. és 4. év)  félévi jegyét. Az átlagokat 0,5-ös eredmény esetén lefelé kerekítjük, pl. 1,5-ös átlag egyes, a 2,5-ös átlag kettes osztályzatot jelent.

5. Az iskola igazgatója 2020. május 7-ig meghatározza azon rokon tantárgyak körét, amelyek az értékelésbe beszámítódnak.

6. Az érettségi bizottságok tagjai (a két vizsgáztató tanár) ellenőrzik a matematikai átlagot és az abból adott érdemjegyet, majd az az iskolai érettségi bizottság elnöke elfogadja azokat 2020. május 11-ig.

7. 2020. május 12-ig az iskola értesíti az érettségiző tanulót az érettségi bizonyítványába kerülő jegyeiről.

8. Az iskola 2020. május 15-ig kiállítja a tanuló érettségi bizonyítványát, amennyiben ő nem jelzi az iskola felé a jegyekkel való egyet nem értését,. Ezek után a tanulónak már nincs lehetősége kérelmezni az intern érettségin való részvételét.

9. Amennyiben a tanuló nem ért egyet a kapott érettségi jegyekkel valamelyik vagy az összes tantárgyból, 2020. május 15-ig értesíti erről az iskolát. Ebben az esetben a tanuló az iskola által meghatározott módon intern érettségi vizsgát tesz (lehetőség van online videókonferencia formájában is megvalósítani). Amennyiben az intern érettségi az iskola falai közt valósul meg, maradéktalanul be kell tartani a Közegészségügyi Hivatal által kiadott rendelkezésben foglaltakat.

10. A tanuló által szabadon választott 5. tantárgyra nem vonatkozik az intern érettségi részének eltörlése, amennyiben a tanuló 2020. május 7-ig írásban nem kéri annak lemondását.

11. Az iskola igazgatója 2020. május 7-ig kinevezi az érettségi tantárgyi bizottságok tagjait.

12. Az intern érettségin 2020. május 25. és június 13. között azon tanulók vesznek részt, akik nem fogadták el az adminisztratív módon történt osztályzás alapján kapott érdemjegyüket/iket, valamint azok a tanulók, akik nem mondták le az 5., ill. 6. érettségi tantárgyat.

13. Az iskola igazgatója 2020. május 7-ig elfogadja az adott tantárgybizottság vezetőjének javaslatára az intern érettségi tételsorait.

14. Az intern érettségit a tanuló 1, max. 2 nap alatt abszolválja.

15. Azon végzős tanulók esetében, akik a távoktatás ideje alatt szubjektív okokból elutasították az együttműködést a tanárral, és emiatt nem osztályozhatók, a szaktanár komisszionális vizsgát kérhet. A komisszionális vizsgát 2020. május 5-ig meg kell tartani. Ennek a formája is lehet videókonferencia.

16. Az a tanuló, aki abszolválni szeretné az érettségi vizsga extern részét idegen nyelvből, megteheti az alábbi feltételek mellett:

  • 2020. június 30-ig jelentkezik abban a középiskolában, amelyben érettségizett.
  • Az extern érettségi vizsga idegen nyelvből 2020. szeptember 4-én lesz.
  • Amennyiben 33%-nál jobb eredményt ér el a tanuló, az iskola a tanuló kérvénye alapján kiállít egy igazolást az elért eredményről.

A rovat cikkei

Back to top button