Közlemények

A tanulók értékelése a minisztériumi rendelkezés alapján

Základná škola a Gymnázium s VJM Dunajská 13, 814 84 Bratislava Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium

A Pedagógiai Tanáccsal egyeztetve és elfogadva 2020. április 23-án

 1. A világjárvány idejére kihirdetett rendkívüli helyzetben, a távoktatás ideje alatt a tanulók folyamatos értékelésénél iskolánk pedagógusai nem használnak jegyeket, hanem a szöveges értékelésre, a konstruktív visszajelzésekre helyezik a hangsúlyt, melyek elsődlegesen motiváló jellegűek.
 2. Mind a távoktatás ideje alatti folyamatos értékelésnél, mind az év véginél pedagógusaink tekintettel lesznek a tanuló otthoni, objektív körülményeire, oktatási feltételeinek egyediségére.
 3. A távoktatás ideje alatt a tesztek és írásbeli dolgozatok alapján történő értékelés nem ajánlott. Az értékelés alapját a tanulók munkáinak portfóliója, a velük és szüleikkel történő kommunikáció fogja jelenteni.
 4. Az alapiskola első évfolyama számára – a folyamatos és az év végi értékelést tekintve is – a szöveges értékelés lép kötelezően hatályba.
 5. Az alapiskola 2-9. évfolyamaiban, valamint a gimnáziumban – a 6. pontban megnevezett tantárgyak kivételével – érdemjeggyel történik az értékelés az év végi bizonyítványban.
 6. Az iskola igazgatója, a Pedagógiai Tanáccsal történt egyeztetés és jóváhagyás alapján, 2020. április 23-án, az alábbi tantárgyak esetében döntött arról, hogy azok a II. félév végén érdemjeggyel nem lesznek értékelve, mivel a távoktatásban nem valósíthatóak meg a tantárgyra vonatkozó tartalmi szabályozások és pedagógiai célok, ezért a bizonyítványban e tantárgyakhoz a teljesítve/absolvoval kifejezések kerülnek:

alsó tagozat:

 • képzőművészeti nevelés
 • zenei nevelés
 • munkára nevelés
 • testnevelés és sport
 • etikai nevelés/hittan

felső tagozat:

 • képzőművészeti nevelés
 • zenei nevelés
 • technika
 • testnevelés és sport
 • environmentális nevelés
 • etikai nevelés/hittan
 • polgári nevelés
 • német nyelv

gimnázium:

 • testnevelés és sport
 • etikai nevelés/hittan
 1. Az Állami Oktatási Programban előírt kötelező dolgozatok, ill. egyéb, az ellenőrzést szolgáló írásbeli munkák íratása elmarad a távoktatás időszakában.
 2. A rendkívüli helyzetre való tekintettel az év végi bizonyítványban nem adható elégtelen osztályzat, tehát nincs bukás. Elrendelhető viszont azon felső tagozatos és gimnazista tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okokból nem teljesítették az oktatási követelményeket, tehát a távoktatás ideje alatt elutasító, nem együttműködő magatartást tanúsítottak, és már az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban is elégtelen eredményeket értek el. Erről a Pedagógiai Tanács dönt. A tanuló leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig vizsgáztatható.
 3. A rendkívüli helyzet idején azok a felső tagozatos, illetve gimnazista tanulók, akik a félévi bizonyítványban két vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tehetik le a bizottsági vizsgát.
 4. A tanítás újraindítása után az alapiskolai tanulóktól legalább három hétig, gimnazistáktól két hétig (gimnazista végzősök esetében egy hétig) sem szóbeli, sem írásbeli formában nem kérhető számon az átvett tananyag.
 5. A rendkívüli helyzet megszűnése után az iskola rövid jelentést készít a tanítás és az értékelés folyamatáról a tantárgy- és módszertani bizottságok jegyzőkönyvei alapján, és mellékletként csatolja ezt az intézmény oktatási programjához.

Bratislava, 2020.04.23.

Mgr. Morvay Katalin
igazgató

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button