Közlemények

A kilencedikes tanulók felvételének kritériumrendszere 2017/2018

1. A 2017/2018-es tanévben 2 osztályt nyitunk maximum 52 tanulóval.

2. A felvételi vizsga I. időpontja 2017. május 9., ill. május 11. Minden kilencedikes tanuló vagy annak törvényes képviselője 2 iskolába küldheti jelentkezési lapját.

3. A felvételi vizsgát a tanuló az alábbi tantárgyakból teszi:
– magyar nyelv és irodalom
– szlovák nyelv és szlovák irodalom
– matematika

4. A felvételi vizsgák írásban történnek. Minden jelentkezési lapját beküldött tanuló legkésőbb 10 nappal a felvételi vizsga időpontja előtt meghívót kap.

5. A felvételi vizsgák anyagát az állami tantervben előírt tananyag képezi.

6. Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a tanuló, akinek az országos certifikált mérés eredménye nem rosszabb tantárgyanként 90 %-nál.

7. A bizonyítványátlagok átlagához (6., 7., 8. év végi és a 9. félévi) pontokat rendelünk: 1,00 – 20 pont, 1,10 – 18 pont, 1,20 – 16 pont stb.

8. A felvételi vizsgát tevő tanuló tantárgyanként (magyar nyelv, szlovák nyelv, matematika) max. 40 pontot érhet el, tehát összesen 120 pontot szerezhet. Minden tantárgyból min. 12 pontot kell elérnie a tanulónak ahhoz, hogy felvételt nyerjen.

9. A felvételi vizsga hossza tantárgyanként 45 perc.

10. A felvételi vizsgák ideje alatt az írásbelik és azok javításának anonimitása biztosított.

11. További pontokat jelentenek a tantárgyi olimpiák, ill. versenyek járási, kerületi és országos fordulóin szerzett dobogós helyezések és az országos certifikált mérés eredménye.

12. A felvételi vizsgán részt venni nem tudó tanuló a felvételi vizsga napján legkésőbb 7.45-ig köteles ezt jelenteni.

13. A felvételi vizsgák eredményét az iskola igazgatója a felvételi napjától számítva legkésőbb 3 napon belül közzéteszi. A határozatot legkésőbb két héten belül megkapja a tanuló törvényes képviselője.

14. A felvételt nem nyert tanuló törvényes képviselője az eredmény ismeretét követő 15 napon belül benyújthatja fellebbezését az iskola fenntartójánál.

Ikon

Kritériá pre prijímanie 2017/2018 96.09 KB 91 downloads

Kritériá pre prijímanie žiakov do tried štvorročného vzdelávacieho programu...

A rovat cikkei

Back to top button