Közlemények

A kilencedikes tanulók felvételének kritériumrendszere 2012

1. A 2012/2013-es tanévben 2 osztályt nyitunk maximum 60 tanulóval.

2. A felvételi vizsga I. időpontja 2012. május 14., ill. május 17. Minden kilencedikes tanuló vagy annak törvényes képviselője 2 iskolába küldheti jelentkezési lapját.

3. A felvételi vizsgát a tanuló az alábbi tantárgyakból teszi:

  • magyar nyelv és irodalom
  • szlovák nyelv és irodalom
  • matematika

4. A felvételi vizsgák írásban történnek. Minden jelentkezési lapját beküldött tanuló legkésőbb 10 nappal a felvételi vizsga időpontja előtt meghívót kap.

5. A felvételi vizsgák anyagát az állami tantervben előírt tananyag képezi.

6. Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a tanuló, akinek a 6., 7., 8. év végi, ill. a 9. félévi bizonyítványok átlagainak átlaga legfeljebb 1,50, vagy az országos certifikált mérés eredménye nem rosszabb tantárgyanként 75 %-nál, ugyanakkor a félévi kilencedikes bizonyítványban nem szerepel négyes.

7. A bizonyítványátlagok átlagához pontokat rendelünk: 1,60 – 20 pont, 1,70 – 18 pont, 1,80 – 16 pont stb.

8. A felvételi vizsgát tevő tanuló tantárgyanként (magyar nyelv, szlovák nyelv, matematika) max. 40 pontot érhet el, tehát összesen 120 pontot szerezhet. Minden tantárgyból min. 12 pontot kell elérnie a tanulónak ahhoz, hogy felvételt nyerjen.

9. A felvételi vizsga hossza tantárgyanként 45 perc a tollbamondást is beleszámítva.

10. A felvételi vizsgák ideje alatt az írásbelik és azok javításának anonimitása biztosított.

11. További pontokat jelentenek a tantárgyi olimpiák járási és kerületi fordulóin szerzett dobogós helyezések.

12. A felvételi vizsgán részt venni nem tudó tanuló a felvételi vizsga napján legkésőbb 7.45-ig köteles ezt jelenteni.

13. A felvételi vizsgák eredményét az iskola igazgatója a felvételi napjától számítva legkésőbb 3 napon belül közzéteszi. A határozatot legkésőbb két héten belül megkapja a tanuló törvényes képviselője.

14. A felvételt nem nyert tanuló törvényes képviselője az eredmény ismeretét követő 15 napon belül benyújthatja fellebbezését az iskola fenntartójánál.

15. A beíratás a gimnázium I. évfolyamába 2012. május 24-én és 25-én lesz az iskola titkárságán. A beíratás díja 4 €.

(az eredeti szlovák változat rövidített fordítása)

{phocadownload view=file|id=34|target=s}{phocadownload view=file|id=35|target=s}

A rovat cikkei

Back to top button