2023-2024

V4 – határok nélkül

Társadalomtudományi csereprogram a Duna utcán

Amikor 1991-ben Antall József, Václav Havel és Lech Wałęsa megállapodtak az országaik közötti szorosabb együttműködésről, biztosan örömmel vették volna, hogy az általuk megálmodott szövetség még több mint harminc év múltán is segítséget nyújt majd nemzeteik fiataljainak, hogy találkozzanak és tanuljanak egymástól. Ez utóbbi elgondolás, valamint az azóta már négy ország oly sok közös történelmi kapcsolódási pontja inspirálta azt a projektet, amelynek a megvalósításához hozzáfogtunk gimnáziumunkban. 

A Visegrádi Alaptól elnyert pénzügyi támogatásnak köszönhetően április 8-12. között a projekt pozsonyi hetében 12 gimnazistánk látott vendégül 6 cseh diákot a České Budějovice-i Jirovcova utcai gimnáziumból, valamint 6 lengyel diákot a świdniki Krzysztof Kamil Baczyński Líceumból.

 A projekt, amelynek munkanyelve az angol, három témára fókuszál. A pozsonyi találkozó központi kérdése az első világháborút lezáró politikai és társadalmi változások hatása az emberek identitásának alakulására. Már Pozsonyban érintettük, de teljes mértékben a lengyelországi találkozó során foglalkozunk majd intenzíven a második témával, a más nemzetekkel szembeni gyűlölet kérdésével, ami a holokauszthoz vezetett. A harmadik, csehországi állomáshelyen pedig az 1989 utáni demokratikus átmenetet, az azzal kapcsolatos várakozásokat és esetleges csalatkozásokat értékeljük. 

Az elmúlt hét során a résztvevő diákok Pozsony helytörténeti forrásai (régi térképek, fényképek, visszaemlékezések) segítségével csoportokban próbálták megfejteni, hogyan élhették meg a helyi lakosok bő száz évvel ezelőtt az impériumváltást. A szakelőadásokkal tarkított tantermi workshopokat délutáni „szabadabb” foglalkozások színesítették. Rendhagyó módon saját diákjaink mutatták be városunk nevezetességeit vendégeinknek, volt kincskeresés és szabadulószoba is a csoportszellem erősítésére. A foglalkozások zárultával bőven maradt idő a szabadidős foglalkozásokra is. 

Már a pénteki kiértékelés során bebizonyosodott, milyen fontos a kapcsolat keresése szomszédainkkal. Többek jelezték, milyen sok hasonlóság van országaink között, főleg a mentalitás, a világszemlélet és a társadalmi problémákhoz való hozzáállás hasonlósága volt szembeötlő. Akadt diák, aki kiemelte, hogy kizárólag saját kultúrájuk és történelmük ismerete miatt eddig egyfajta buborékban érezték magukat, a projekt segítségével viszont tükröt tarthattak maguk elé, és objektívebb képet kaphattak a múltról. Emellett ilyen rövid idő alatt szövődött néhány mélyebb baráti kapcsolat is, ami külön öröm a szervezők számára. Reméljük, a jövő heti lengyelországi folytatás is hasonlóan eredményes lesz. 

Borka László projektgazda

A rovat cikkei

Back to top button