Tanári kar 2019/2020

Sz.

A tanár neve

Szakpárosítása

Tanórái

1.

Básti Angelika

matematika-informatika

Matematika: I.A, B – G

Informatika: 3., 4.A, 5., 6., 7., 8., 9. o., II.A, III.A

Mat. szeminárium: IV.A,B

Osztályfőnök: I.B – G

2.

Berényi Zsanett

ped. asszisztens

Napközi: 5-6.o.

3.

Bertha Krisztina

nevelőnő

1. évfolyam

4.

Bertók Euridike

matematika-fizika-informatika

Matematika: 5.

Informatika: 3., 4.B, 5., 6., 7., 8., 9. o. I.A, I.B, II.B, III.B

Fizika: I.B o.

Informatikai szeminárium: III.A,B

5.

Bitter Margit

közgazdaságtan

Aplikált ekonómia III.A,B

6.

Buza Bodnár Aranka

református hitoktató

Ref. hittan: alsó és felső tagozat AI, I. és II. évf. – G

7.

Dančo Jakab Veronika

magyar-történelem

Történelem: 6., 7., 8., 9. AI

I.A, I.B

8.

Demcsák Edit

magyar-történelem

Magyar: II.A, III.B, IV.B

Történelem: II.A, II.B

Szem. polgári nevelés: IV.A,B

Szem. tört.: III.A,B

Osztályfőnök: II.A – G

9.

Egri Gabriella

technika-fizika

Fizika: 6., 7. o., I.A, III.B G

Technika: 8., 9. o.

10.

Farkas Márta

nevelőnő

2. és 6.osztály

11.

Fónod Marianna

magyar-német

Német: 8., 9., I.A, I.B, II.A,B III.A,B IV.A,B

Művészet és kultúra: I.A, I.B, II.A, II.B

Szem. német nyelv: IV.A,B

12.

Gazdík Krisztina

magyar-szlovák

Szlovák nyelv: 5.o., 6.o., 7.o., 9.o.

Magyar: 6.o.

Osztályfőnök: 6.o. – AI

13.

Iró Erzsébet

magyar-szlovák

Szlovák: 9.

Magyar: I.A, I.B, II.B

14.

Janda Andrea

biológia-environmentális nevelés

Természetrajz: 4.B

Biológia: 5., 7., 8., 9.,o. AI

I.A, II.A, II.B, III.B

Bio. szem.: IV.A,B

Environmentális nevelés: 5.o.

15.

Kása Ildikó

alsó tagozatos tanítónő

Osztályfőnök: 4.A AI

Etika: 4.A,B

16.

Kassai Zsuzsanna

alsó tagozatos tanítónő

3. o. – osztályfőnök

Képzőművészeti nevelés: 9. o. AI

17.

Kiss Helga

angol-spanyol

Angol: 5., 8., II.A III.A

Spanyol nyelv: I.A,B II.A,B III.A,B

Angol szeminárium: III.A

18.

Kiss Tünde

matematika-fizika

Fizika: 8., 9., II.A, II.B, III.A

19.

Kluka Márta

matematika-fizika

Matematika: 6., 7., 9., II.B, III.A

Osztályfőnök: II.B – G

20.

Kovács Ilona

alsó tagozatos tanítónő,

etika

2. o. – osztályfőnök

etika: 5-6.o.

21.

Kovács István

magyar- történelem

Angol nyelv: 3.o.

Magyar nyelv: 5., 7., 8., 9.o. AI

Történelem: 5.o.

Polgári nev.: 6.o.

22.

Kováts Márta

matematika-kémia

Matematika: 8., II.A, III.B, IV.A, IV.B

Mat. szem.: III.A,B

23.

Kováts Valéria

alsó tagozatos tanítónő, etnográfia

Szlovák nyelv: 3.o. AI

Etnográfia: G

Katolikus hittan: 1-9.o. AI, G I-II. évf.

Képzőművészeti nevelés: 5.o.

Napközi: 5-6.o.

24.

Králik Henrietta

matematika-kémia

Kémia: 7., 8., 9., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B

Kémia szeminárium: III.A,B, IV.A,B

25.

Krascsenics Darnai Tímea

alsó tagozatos tanítónő

1.A AI – osztályfőnök

Etika: 1.A, B o.

26.

Kudlicska Róbert

testnevelés – technika

Testnevelés: 5., 6., 7., 8., 9. I.A, B, II.A, B III.A, B, IV.A, B

Technika: 5., 9.

Úszás: 3-4. AI

Osztályfőnök: 5.o. AI

27.

Kulcsár Mónika

magyar-történelem

Magyar: III.A, IV.A

Tört. szeminárium: IV.A,B

Osztályfőnök: III.A G

28.

Marták Zsolt

biológia-földrajz

Földrajz: 5., 6., 7., 8., 9., I.A, I.B II.A, II.B, III.A, III.B

Biológia: 6., I.B, III.B

Bio. szem.: III.A,B

Polgári nev.: III.A

29.

Maurský Éva

nevelőnő

4. évfolyam

30.

Morvay Eleonóra

angol-szlovák

Angol: 9., IV.B

Szlovák: IV.B

Német nyelv: IV.B

Ang. szem.: IV.B

Polgári nev.: II.A, II.B, III.B

Osztályfőnök: IV.B – G

31.

Morvay Katalin

magyar-szlovák

Szlovák: IV.A,B

32.

Németh Takács Henrietta

magyar-történelem

Történelem: III.A, III.B

33.

Popély Andrea

angol-magyar

Angol: 3., 4.B., 6., 7., 8. o. AI, III.B, IV.A,B

Angol szeminárium: III.B

Osztályfőnök: III.B – G

34.

Pék Judit

alsó tagozatos tanítónő, etika

1.B AI – osztályfőnök

Etika: 2., 3. o.

35.

Straka Mária

nevelőnő

3. o.

36.

Szabó Andrea

angol – szlovák, nevelési – pályaválasztási tanácsadó

Angol: I.A IV.A

Angol szeminárium: IV.A

Szlovák: II.A, IV.A

Osztályfőnök: IV.A – G

37.

Szabó Klaudia

szlovák-magyar, konzervatórium

Zene: 1-8. o. AI

38.

Sziegl Krisztina

alsó tagozatos tanítónő

Jelenleg gyesen

39.

Tóth Tünde

angol

Angol: 2., 4.A, 5., 6., 7., 9.o. AI

I.B, II.B

Polgári nevelés: 9.o.

Osztályfőnök: 9.o.

40.

Urban Péter

testnevelés – technika

Testnevelés: 5., 6., 7., 8., 9. o., I.A, B, II.A, B, III.A, B, IV.A, B

Technika: 6., 7., 8. AI

Polgári nevelés: 7.o.

Úszás: 3-4. AI

Osztályfőnök: 7.o. – AI

41.

Vician Lívia

alsó tagozatos tanítónő

4.B o. – osztályfőnök

Képzőművészeti nevelés: 6., 7., 8. o. AI

42.

Wittenberger Zsuzsanna

magyar-szlovák, pályaválasztási tanácsadó

Szlovák: 5., 7., 8.o. AI , I.A III.A

Polgári nevelés: 8.o

Osztályfőnök: 8.o. – AI

43.

Zaťko Klára

szlovák-magyar

Szlovák: 6.o., I.B, II. B, III. B

Etikai nevelés: I.A,B II.A,B

7-9.o.

Napközi: 5-6.o.

1.

Horák Katalin

iskolapszichológus

2.

Bottyán Nikolett

pedagógiai asszisztens

3.

Tóth Tibor

Google for Education

Az iskola technikai alkalmazottai

funkció

1.

Gazdík Judit

gazdasági részleg vezetője

2.

Kučera Emília

könyvelőnő

3.

Kiss Katalin

asszisztens

4.

Kis Gábor

gondnok

5.

Ifj. Kis Gábor

portás

6.

Balogh Magdolna

takarítónő

7.

Karvaj Terézia

takarítónő

8.

Molnár Eva

takarítónő

9.

Noszek Mária

takarítónő

10.

Šándorová Gertrúda

takarítónő

11.

Winkler Julianna

takarítónő

Back to top button