FelvételiKözlemények

Felvételi kritériumok a 2021/2022-es tanévre

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava

 A tanulók felvételi kritériumai a 2021/2022-es tanévre a gimnázium négyéves tanulmányi szakára

(az eredeti szlovák változat rövidített fordítása)

 1. A 2021/2022-es tanévben 2 osztályt nyitunk 46 tanulóval.
 2.  A felvételi eljárás a gimnázium első évfolyamába május 3-tól május 10-ig tart.
 3. Minden jelentkező írásbeli felvételi vizsgát tesz. A felvételi vizsga 1. fordulójának két időpontja: május 3. és 2021. május 10. Minden jelentkezési lapját beküldött tanuló legkésőbb 10 nappal a felvételi vizsga időpontja előtt meghívót kap.
 4. Amennyiben minisztériumi határozat alapján a felvételi eljárás bármely része nem valósulna meg, az iskolánk felvételi kritériumrendszeréből az kikerül, ill. az értékelésnél nem vesszük azt figyelembe.
 5. Az iskola igazgatója május 20-ig a felvételi eredményei alapján dönt a jelentkezők felvételéről vagy elutasításukról, a döntést egy, a jelentkezőhöz rendelt kóddal, melyet elektronikus formában megkap a jelentkező törvényes képviselője, közzéteszi az iskola honlapján. A jelentkezőket az iskola igazgatója a határozatról elektronikusan, illetve postai úton is értesíti.

6. A felvételi eljárás kritériumai

6.1. Az írásbeli felvételi vizsgát a tanuló az alábbi tantárgyakból teszi: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, matematika;

 • a felvételi vizsgák anyagát az állami tantervben előírt tananyag képezi;
 • a felvételi vizsga hossza tantárgyanként 45 perc;
 • a felvételi vizsgát tevő tanuló tantárgyanként (magyar nyelv, szlovák nyelv, matematika) max. 40 pontot érhet el, tehát összesen 120 pontot szerezhet;
 • minden tantárgyból min. 12 pontot kell elérnie a tanulónak ahhoz, hogy felvételt nyerjen;
 • a felvételi vizsgák ideje alatt az írásbelik és azok javításának anonimitása biztosított.

6.2. A bizonyítványátlagok átlagához (6., 7., 8. év végi és a 9. félévi) pontokat rendelünk: 1,00 – 40 pont, 1,10 – 36 pont, 1,20 – 32 pont stb., vagyis tizedenként néggyel csökken a kapott pontok száma.

6.3. Amennyiben a jelentkező az év végi vagy a félévi bizonyítványában bizonyos tantárgyból szöveges értékelést vagy „abszolváltá”-t kapott, a fogalmakat az ezt megelőző bizonyítványában szereplő jeggyel fogjuk helyettesíteni a bizonyítványátlagok kiszámításánál.

6.4. Ha a tanuló az utolsó három iskolaévben (6., 7. és 8. osztály) tiszta kitűnő bizonyítványt szerzett, a felvételi eljárás során minden ilyen bizonyítványért plusz 5 pontot kap.

6.5. A felvételi eljárás során további pontok (maximum 100) szerezhetők a tantárgyi olimpiákon, valamint a további (sport-, művészeti vagy más jellegű) versenyeken a 6-9. évfolyamban elért helyezésekért a következő szempontok alapján:

I. helyezés nemzetközi versenyen – 30 pont

II. helyezés nemzetközi versenyen – 28 pont

III.helyezés nemzetközi versenyen – 26 pont

 

I. helyezés szlovákiai versenyen – 20 pont

II. helyezés szlovákiai versenyen – 18 pont

III. helyezés szlovákiai versenyen – 16 pont

 

I. helyezés kerületi versenyen – 14 pont

II. helyezés kerületi versenyen – 12 pont

III. helyezés kerületi versenyen – 10 pont

 

I. helyezés járási versenyen – 10 pont

II. helyezés járási versenyen – 8 pont

III. helyezés járási versenyen – 6 pont

 

6.6. Pontegyenlőség esetén fokozatosan a következő szempontok döntenek a jelentkezők sorendjének meghatározásában:

 1. a megváltozott munkaképességű jelentkező a felvétel szempontjából előnyt élvez;
 2. a jelentkező az írásbeli felvételi vizsgán több pontot szerzett;
 3. a jelentkező a bizonyítványátlagok átlagaiból több pontot kapott.

7. A jelentkező törvényes képviselője 2021. május 25-ig eljuttatja az iskolának a felvételi kritériumokhoz 1. számú mellékletként csatolt igazolást, ebben kötelező érvénnyel nyilatkozik arról, hogy a tanuló beiratkozik-e az intézménybe vagy nem.

A felvételi eljárás feltételeit a Pedagógiai Tanács 2021. február 8-án online formában megtárgyalta és (per rollam szavazással), ill. az Iskolatanács 2021. február 22-én elfogadta.

Mgr. Morvay Katalin                                                  Mgr. Dávid Péter

 

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button