2023-2024Felvételi

Felvételi eljárás 2024 – Prijímacie konanie 2024

Felvételt nyert tanuló:

  • a felvételről szóló határozatot csak az iskolába való belépési nyilatkozat alapján küldjük a törvényes képviselőnek,
  • a határozatok személyesen átvehetők a beiratkozásnál

            2024. május 23-án 9:00-18:00 óráig,

            2024. május 24-én 9:00-16:00 óráig lesz az iskola titkárságán,

  •  amennyiben gyermeke más iskolát választ, erről mihamarabb informáljanak bennünket az info@mtag.sk címen.

A helyszűke miatt felvételt nem nyert tanulókat folyamatosan értesíteni fogjuk a megüresedett helyekről.

 Prijatý uchádzač:

  • rozhodnutie o prijatí bude uchádzačovi vydané až po potvrdení nastúpenia na štúdium na škole
  • originál rozhodnutia o prijatí si môžete prevziať a súčasne potvrdenie nástupu na štúdium je možné v dňoch

         23. 05. 2024 od 9:00 hod do 18:00 hod.

         24. 05. 2024 od 9:00 hod. do 14:00 hod.

  • v prípade potvrdenia nástupu na inú školu Vás prosíme, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali čo najskôr na info@mtag.sk 

Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta:

  • v prípade uvoľnenia miesta bude riaditeľka školy oslovovať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, splnili kritériá prijímacieho konania a majú podané odvolanie

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button