Felhívások

Felhívás – XVI. Cogito esszéíró pályázat

Az SZMPSZ Pozsony-Szenc TV
és a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
meghirdeti a

XVI. Cogito esszéíró pályázatot

hirdet 14-16 éves tanulók számára  azzal a céllal, hogy föltérképezze a szlovákiai magyar fiatalok kulturális életét, környezetét, gondolkodását, véleményét. A pozsonyi MTAG-ban a 2020/21-es tanév a digitális kompetenciák erősítésének éve. Ennek jegyében a pályázati kiírásban is szerepel az erre fókuszáló téma.

A pályázat formája: írásos dolgozat, azaz esszé. A pályázat témái:

1. Találkozás(ok) öröme

(Kivel, kikkel való találkozásodat osztanád meg velünk, mely örömet okozott? Miért?)

2. Együttműködésre vagyunk ítélve

(Csóka Szilvia biológus szavait találod a címben, aki szerint az ember nem érdekből keresi a másik társaságát, hanem pusztán azért, mert jó érzés együtt lenni. A mai fiatalok mennyire képesek, hajlandók az együttműködésre?)

3. Újraindítás

(Mit kellene újraszervezni, újraindítani a környezetedben? Mi szorul átalakításra, változtatásra? Ne tárgyakra gondolj!)

4.Versenyképesség növelése

(Miben kellene tanáraidnak jártasságot szerezniük a digitális oktatás területén? Milyen mértékű a lemaradásuk ezen a téren? Mennyiben tudnak tanáraitok digitális kompetenciáinak fejlesztései hozzájárulni az oktatás színvonalának emeléséhez?)

A szervezők 14-16 éves korú, tehát 9.-es, ill. elsős és másodikos gimnazista, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok ennek megfelelő évfolyamai tanulóinak írásos pályázatát várják Szlovákia egész területéről, akik a fenti négy téma egyikéről minimum 2 – maximum 3 oldal terjedelmű írást készítenek. A pályázat egy kategóriában és egyéni versenyként zajlik. Az esszét kizárólag  számítógéppel írva fogadjuk el,  egy külön oldalon/lapon kérjük feltüntetni a szerző teljes nevét és pontos lakcímét hivatalos nyelven is.

A pályázatoknak 2020. október 30-ig kell beérkezniük a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola Gimnázium címére: ZŠ a Gymnázium s vyuč. jaz. maďarským, Dunajská ulica 13, 814 84 Bratislava, esetleg csatolt file-ként a: verseny@mtag.sk e-mail-címre. A file nevének formája: vezetéknév_keresztnév_a választott téma címe. További információkat az iskola honlapján (www.mtag.sk) találhatnak.

A legjobb munkák készítőit a szervezők meghívják a verseny 2020. december 3-án (csütörtökön) zajló értékelésére Pozsonyba. 

Back to top button