Felhívások

Felhívás – XII. esszéíró pályázat

Az SZMPSZ Pozsony-Szenc TV
és a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
meghirdeti a

XII. esszéíró pályázatot

14-16 éves tanulók számára  azzal a céllal, hogy föltérképezze a szlovákiai magyar fiatalok kulturális életét, környezetét, gondolkodását, véleményét. A pozsonyi MTAG-ban a 2016/17-es tanév a tolerancia éve. Ennek jegyében a pályázati kiírásban szerepelnek a toleranciával, a másság tiszteletével is kapcsolatos témák. Ezáltal is szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét a szélsőségekkel szembeni fellépés fontosságára, ill. felelősségükre a társadalom, a közösség véleményének formálásában.

A pályázat formája: írásos dolgozat, azaz esszé.

A pályázat témái:

1. 1. Vannak még óriáslelkű emberek
(Ők lehetnének korunk igazi hősei, akik másokon önzetlenül segítenek, szabadidejüket szívesen áldozzák önkéntes munkára, pl. betegeket ápolnak. Ismersz a környezetedben ilyen embereket? Mutasd be őket!)

2. 2. Jó itt lenni!

(Kevés ember mondja ki a címben szereplő mondatot, még ha így is érzi. Hol érzed magad te biztonságban, hol érzed a jövődet biztosítva szlovákiai magyarként?)

3. 3. Kíváncsivá tett/tettél

(Az ember alapvetően kíváncsi természetű, persze ezt sok minden ki is ölheti belőle. Bizonyítsd, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt állítják: a mai fiatalokat semmi sem érdekli! Téged mi hoz lázba? Mi érdekel? Mire szoktál rácsodálkozni?)

4. 4. Mennyi az annyi? Avagy a tolerancia határai
(Mi az a viselkedésforma, megnyilvánulás, amit még a te nemzedéked tolerál? Valóban növekszik azon fiatalok száma, akik vonzódnak a szélsőségekhez, akiket irritál a másság bármiféle megnyilvánulása, pl. bőrszín, vallási, etnikai hovatartozás, szexuális irányultság stb.?)

5. Ő is közénk tartozik! Ő is közénk tartozik?
(Interjú készítése olyan személlyel, akit a környezete bármilyen szempontból MÁSnak tart, eltér az átlagostól, ezért elutasítást/kiközösítést/megbélyegzést is tapasztalhat embertársai részéről.)

14 – 16 éves korú, tehát 9.-es, elsős és másodikos gimnazista, szakközépiskolás vagy nyolcosztályos gimnáziumok 4-6. o. tanulóinak írásos pályázatát várjuk Szlovákia egész területéről, akik a fenti öt téma egyikéről minimum 2 – maximum 3 oldal terjedelmű anyagot készítenek. A pályázat egy kategóriában és egyéni versenyként zajlik. Az esszét kizárólag  számítógéppel írva fogadjuk el,  egy külön oldalon/lapon kérjük feltüntetni a szerző teljes nevét és pontos lakcímét hivatalos nyelven is.

A pályázatoknak 2016. október 28-ig kell beérkezniük a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola Gimnázium címére: ZŠ a Gymnázium s vyuč. jaz. maďarským, Dunajská ulica 13, 814 84 Bratislava, esetleg csatolt file-ként a: verseny@mtag.sk e-mail címre. További információkat az iskola honlapján (www.mtag.sk) találhatnak.
A legjobb munkák készítőit a szervezők meghívják a verseny  2016. november 25-én zajló értékelésére Pozsonyba.

Back to top button