Vyhlásenie o poukázaní 2% (2015)

  • Verzió
  • Letöltés 129
  • Fájlméret 70.72 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés 2016.02.23.
  • Utoljára frissített 2016.02.23.

Vyhlásenie o poukázaní 2% (2015)

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnost.

Back to top button