Správa 2022-2023

  • Verzió
  • Letöltés 10
  • Fájlméret 732.69 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés 2024.01.29.
  • Utoljára frissített 2024.01.29.

Správa 2022-2023

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2022/2023

Back to top button