Správa 2021-2022

  • Verzió
  • Letöltés 21
  • Fájlméret 569.00 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés 2023.01.20.
  • Utoljára frissített 2023.01.20.

Správa 2021-2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022

Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2021/2022

Back to top button