Tesztelések

Általános tudnivalók az érettségiről

 

Időpontja: 2022. március 15. kedd –magyar nyelv és irodalom

2022. március 16. szerda – angol nyelv

2022. március 17. csütörtök – matematika

2022. március 18. péntek – szlovák nyelv és szlovák irodalom

 1. Az érettségi vizsga írásbeli része magyar nyelvből és irodalomból két részből áll: extern (115 perc alatt 40 zárt – x-szel jelölt és 24 nyílt – piktogrammal jelölt kérdésre kell válaszolni) és intern (4 téma közül kell egyet kiválasztani, s arról a megadott műfaji jellegzetességeket betartva 1,5 – 3 oldalnyi terjedelemben max. 165 perc alatt szöveget írni).
 2.  Az érettségi vizsga írásbeli része idegen nyelvekből két részből áll: extern (B2 szinten 135 perc alatt kell válaszolni a zárt és nyílt kérdésekre, ebből kb. 30 perc az I. részre, kb. 90 perc a II. és III. részre) és intern (az adott témáról kell B2-es szinten 75 perc alatt 200-220 szóból álló szöveget alkotni).
 3. Az érettségi vizsga írásbeli része matematikából 1 részből áll – 165 perc alatt kell megadni a választ a 20 nyílt és a 10 zárt kérdésre.
 4. Az érettségi vizsga írásbeli része szlovák nyelvből és szlovák irodalomból két részből áll: extern (115 perc alatt 40 zárt – x-szel jelölt és 24 nyílt – piktogrammal jelölt kérdésre kell válaszolni, ebből 24 feladat hallásértéssel kapcsolatos, a maradék 40 szövegértést, nyelvtant és irodalmat tartalmaz) és intern (4 téma közül kell egyet kiválasztani, s arról a megadott műfaji jellegzetességeket betartva min. 1 – max. 2 oldalnyi terjedelemben max. 105 perc alatt szöveget írni).
 5. Egy teremben max. 18 tanuló, minden padban egy tanuló foglalhat helyet.
 6. A válaszadó lapok két darabból állnak: csak az eredetire írtok, a másikra automatikusan átíródnak a betűk. A kópiát kell aláírni az erre kijelölt helyen. Ha a válaszadó lapon megtévedtek, hátoldalán megtaláljátok a javítás módját.
 7. A tesztfüzetekbe tilos írni! A válaszokat külön lapra, ún. válaszadó lapokra írjátok. Egyéb feljegyzéseket, részmegoldásokat, számításokat stb. az iskola pecsétjével ellátott segédlapokra lehet feltüntetni.
 8. A válaszadó lapot ne gyűrjétek, ne hajlítsátok, ne törjétek meg! Ne rajzoljatok rá, ill. a válaszokon kívül egyebet ne írjatok rá!
 9. A mobiltelefon használata még a folyosón is tilos! A készüléket kikapcsolt állapotban kell tartani!
 10. A padon, melyen írni fogtok, csak toll, személyi igazolvány, folyadék, ill. a tesztlap, válaszadó lap lehet.
 11. A tesztelés alatt az osztálytermet csak indokolt esetben lehet elhagyni. Tilos a teremből kilépni a szlovák nyelv és szlovák irodalom, valamint az idegen nyelv tesztelésének I. része alatt, ill. az intern rész témáinak központi ismertetésekor.
 12. Amit hozzatok magatokkal/használhatjátok:
 • személyi igazolvány
 • több kék vagy fekete toll, de tilos a ceruza, töltőtoll, nagyon világos színű toll használata
 • folyadék, üdítő (ezek mellettetek lehetnek az írásbeli alatt, fogyaszthatjátok is őket)
 • étel (ezeket nem fogyaszthatjátok a tesztelés alatt)
 • számológép, mely nem tartalmaz Graph, Graphic, Calc, Solve funkciókat, valamint nem a mobiltelefon egyik applikációja, ezen kívül ellenőrizte tanár, hogy megfelel-e a megszabott feltételeknek
 • az iskola pecsétjével ellátott segédlapokat
 1. Nem megfelelő magatartás, a szabályok be nem tartása esetén az érettségi bizottság elnöke felszólítja a tanulót a tanterem elhagyására, az érettségi érvénytelen lesz a tanuló számára, aki azt a következő tanévben ismételheti meg.

A rovat cikkei

Back to top button