Közbeszerzés

Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Maliarske a natieračské práce .

Základná škola a Gymnázium s VJM Dunajská 13, 814 84 Bratislava

Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Maliarske a natieračské práce .

Predmet zákazky: maliarske a natieračské práce školskej jedálne a kuchyne, schodov a učební v rozlohe 800 m2.

Nutná obhliadka priestorov.

Realizácia prác: 8/2019

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 500,00 € s DPH

Začiatok predkladania ponúk: od 03.07.2019

Ukončenie predkladania ponúk: do 12.07.2019 do 12:00 hod.

Forma predloženia návrhu: Ponuku je nutné doručiť mailom na dole uvedenú adresu.

Kontaktná osoba: Gazdíková Judita judita.gazdikova@mtag.sk,

0903 241 555

Related Articles

Back to top button