Stránkové-konzultačné hodiny učiteľov

 v školskom roku 2022/2023

 

P.č.

Meno

Deň

Hodina

Miestnosť

1.

Barczi Anikó

streda

8.15 – 9.00

kabinet informatiky

2.

Básti Angelika

utorok

10.10 – 10.55

kabinet informatiky

3.

Berényi Zsanett

štvrtok

8.00 – 9.00

školský klub

4.

Bertha Krisztina

pondelok

9.30 – 10.00

školský klub

5.

Bertók Euridike

streda

10.10 – 11.00

kabinet informatiky

6.

Borka László

pondelok

9.05 – 9.50

kabinet č. 96

7.

Buza Bodnár Aranka

streda

14.15 – 15.00

zborovňa

8.

Demcsák Edit

pondelok

13.00 – 13.45

školská knižnica

9.

Egri Gabriella

utorok

9.05 – 9.50

kabinet č. 62

10.

Farkas Erdélyi Erika

streda

8.15 – 9.00

kabinet č. 103

11.

Farkas Márta

piatok

10.00 – 11.00

školský klub

12.

Flaska Réka

piatok

10.10 – 10.55

kabinet č. 39

13.

Fónod Marianna

pondelok

10.10 – 10.55

kabinet č. 40

14.

Fröhlich Ágota

utorok

11.00 – 11.45

školská knižnica

15.

Fűri Bianka

štvrtok

10.00 – 11.00

kabinet č. 39

16.

Galo László

utorok

12.05 – 12.50

kabinet č. 103

17.

Gazdík Krisztina

pondelok

13.00 – 13.45

kabinet č. 77

18.

Illés Jolán

utorok

9.00 – 10.00

školský klub

19.

Iró Erzsébet

utorok

11.00 – 12.00

kabinet č. 67

20.

Janda Andrea

utorok

12.00 – 12.45

kabinet č. 40

21.

Kassai Zsuzsanna

pondelok

13.00 – 14.00

zborovňa na I. poschodí

22.

Kiss Helga

pondelok

10.00 – 11.00

kabinet č. 96

23.

Kluka Márta

štvrtok

9.05 – 9.50

kabinet č. 103

24.

Kovács Ilona

utorok

12.05 – 12.50

zborovňa na I. poschodí

25.

Králik Henrietta

piatok

11.00 – 11.45

kabinet č. 103

26.

Krascsenics Darnai Tímea

štvrtok

13.00 – 13.45

zborovňa na I. poschodí

27.

Kudlicska Róbert

pondelok

9.50 – 10.10

kabinet č. 33

28.

Kulcsár Mónika

streda

13.00 – 14.00

kabinet č. 67

29.

Marták Zsolt

štvrtok

10.05 – 10.55

kabinet č. 89

30.

Meleg Mária

pondelok

14.15 – 14.55

kabinet č. 62

31.

Mészáros Krisztina

utorok

13.00 – 14.00

kabinet č. 104

32.

Pék Judit

pondelok

15.30 – 16.00

zborovňa na I. poschodí

33.

Popély Andrea

streda

13.00 – 13.45

kabinet č. 96

34.

Prékop Mária

utorok

14.00 – 15.00

zborovňa na I. poschodí

35.

Récsei Evelin

utorok

8.15 – 9.00

kabinet č. 39

36.

Sill Zsuzsanna

streda

14.15 – 14.55

kabinet č. 39

37.

Szabó Andrea

piatok

12.05 – 12.50

kabinet č. 104

38.

Szatmáry Eszter

piatok

8.15 – 9.00

kabinet č. 77

39.

Sziegl Krisztina

pondelok

13.00 – 13.45

zborovňa na I. poschodí

40.

Tóth Orsolya

pondelok

9.05 – 9.50

kabinet č. 96

41.

Tóth Tünde

streda

13.00 – 13.45

kabinet č. 96

42.

Urban Péter

štvrtok

9.00 – 9.45

kabinet č. 33

43.

Varga Emília

piatok

11.00 – 11.45

kabinet č. 38

44.

Varga Gyökeres Andrea

utorok

14.15 – 14.55

kabinet č. 39

45.

Vician Lívia

utorok

13.00 – 13.45

kabinet č. 40

46.

Wittenberger Zsuzsanna

piatok

13.00 – 13.45

kabinet č. 38

47.

Zaťko Klára

streda

14.10 – 15.00

kabinet č. 38

 

Back to top button