Kontakt

mtag400
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13
814 84 Bratislava
IČO: 17337089
DIČ: 2020863009
Telefon: +421 2 52964315
Fax: +421 2 52927769
Email: info@mtag.sk

Vedenie školy:

Mgr. Katarína Morvayová – riaditeľka, tel: +421 2 52964315
PaedDr. Alžbeta Iróová – zástup. riaditeľky, tel: +421 2 52927768
PaedDr. Mónika Kulcsárová – zástup. riaditeľky, tel: +421 2 52927768

Hospodárske oddelenie – tel: +421 2 52925724, +421 903 241555

Kuchyňa – tel: +421 2 52925525
Vedúca ŠJ: Nikolett Holocsy  +421 948 998 023
Č. účtu (stravovanie): SK90 8180 0000 0070 0049 6706

    Back to top button