Oznamy

Dôležité oznámenie

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, zákonným zástupcom a žiakom nasledovné informácie:

1. Po zimných prázdninách v zmysle nariadenia ÚVZ a MŠVVaŠ SR sa organizácia vyučovania prebieha nasledovne:

Od 11. januára do 15. januára 2021

I. stupeň ZŠ (1-4. roč.) – dištančné vzdelávanie

II. stupeň ZŠ (5-9. roč.) – dištančné vzdelávanie

Gymnaziálne triedy – dištančné vzdelávanie

(Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR)

2. Predbežné termíny:

Ide o informácie a termíny, ktoré sa vzhľadom na situáciu môžu zmeniť:

Od 18. januára 2021 prvý stupeň ZŠ – prezenčné vzdelávanie.

(V zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ by mali byť pretestovaní zamestnanci a s ohľadom na situáciu odporúčame aj pretestovanie rodičov. Pri pretestovaní žiakov by bol predbežne možný aj nástup končiacich ročníkov SŠ.

Pokiaľ rodičia nemajú záujem, môžu žiaka ospravedlniť na 5 vyučovacích dní. Žiak tak môže ostať doma až do konca lockdownu, do 25. januára 2021.

Od 25. januára 2021 druhý stupeň a gymnaziálne triedy – prezenčne

(Otvorenie SŠ, druhého stupňa ZŠ aj prvého stupňa ZŠ po pretestovaní v zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ. Pretestovaní by mali byť zamestnanci, žiaci SŠ a žiaci druhého stupňa, rovnako odporúčame aj pretestovanie rodičov)

3. Maturitné skúšky

– Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

– Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (termín upresníme do 31. marca).

– Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.

4. Testovanie 5 a Testovanie 9

Testovanie 5 sa ruší. Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

5. Prijímacie skúšky

Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

Prosím, naďalej sledujte našu web-stránku, FB-stránku, informácie budú stále aktualizované.

Prajeme Vám pevné zdravie, veľa úspechov v novom roku! Spolu to zvládneme!

Riaditeľstvo školy

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button