Záujmové krúžky 2017/2018

Základná škola

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín
1. Bábkarský Farkasová Marta pondelok 16.00-18.00
2. Príprava deviatakov na testovanie zo SJSL Zaťková Klára utorok 7.40 – 8.25

piatok 7.40 – 8.25

3. Futbalový 1.-4. Urban Peter piatok 14.10-től
4. Keramický 1-4. Matrka Titanilla streda 15.00 – 16.30

štvrtok 15.00-16.30

5. Športový 5.-9. Urban Peter pondelok 15.00-16.30
6. Príprava deviatakov na testovanie z MAT Egri Gabriella štvrtok 7.40 – 8.20

streda 14.20 – 15.00

7. Krúžok šikovných rúk pre 2. ročník Szederová Renáta pondelok 16.00-18.00
8. Krúžok šikovných rúk pre 3. ročník Berthová Kristína piatok 15.30 – 17.00

Gymnázium

Názov krúžku Vedúci krúžku Termín
1. Matematika pre I. a II. roč. Kovátsová Márta štvrtok a pondelok 7.40 – 8.25
2. Historický Kulcsárová Mónika streda 7-8. ó.
3. Dramatický Matusek Attila pondelok 15.00 – 16.30
4. Matematika pre III. ročník Bertóková Euridika utorok 15.00 – 16.30
5. Basketbal pre dievčatá Kudlicska Robert streda 15.00 – 16.00
6. Muzeológia Fónod Marianna
7. Informatika Básti Angelika piatok 7.40 – 8.25
8. Príprava na šúťaže z maďarského jazyka Iróová Alžbeta utorok 14.20 – 15.00

streda 14.20 – 15.00

9. Tanečný Jandová Zalabová Andrea pondelok 14.20-15.00
Back to top button