Oznamy

OZNAM

Riaditeľstvo školy v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov /podľa § 150 ods. 5/ poskytuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 18. novembra 2022  /piatok/.

V prevádzke nebude ani školský klub detí, ani školská jedáleň.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 21. novembra 2022 /pondelok/. 

 

Related Articles

Back to top button