Súhlas so spracovaním osobných údajov

  • Verzia
  • Stiahnuť 30
  • Veľkosť súboru 119.32 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 2020.04.08.
  • Posledná aktualizácia 2020.04.08.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
pre prevádzkovateľa.

Back to top button