Kritériá pre prijímanie žiakov

  • Verzia
  • Stiahnuť 77
  • Veľkosť súboru 106.97 KB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 2020.05.07.
  • Posledná aktualizácia 2020.05.07.

Kritériá pre prijímanie žiakov

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO TRIED ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V GYMNÁZIÁCH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
Študijný odbor – zameranie: 7902 J 00 – gymnázium

Back to top button