Oznamy

Dôležité informácie

Vážení rodičia!

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Bratislava č. 276, uverejnené 1. decembra 2021 vo Vestníku Vlády SR s účinnosťou od 6. decembra 2021 sú nasledovné opatrenia:

  1. stupeň ZŠ (1-4 roč.) – prezenčné vyučovanie
  2. stupeň ZŠ a gymnázium – dištančné vzdelávanie

Ďalšie informácie:

  1. Dištančné vzdelávanie bude realizované na základe platného rozvrhu. Od triednych učiteľov dostanete informácie detailných pomeroch online a offline hodín.
  2. Školská jedáleň naďalej zabezpečí obedy pre všetkých stravníkov v prezenčnom vzdelávaní.
  3. Školský klub detí pre 1-4 ročníky ZŠ naďalej funguje v obvyklom režime.
  4. Prosíme vážených rodičov, aby svoje deti naďalej preventívne testovali Ag-testami, ktoré ste obdržali od školy a výsledky pravidelne hlásili cez IŽK.
  5. Vianočné prázdniny sú v termíne od 20. decembra 2021 do 9. januára 2022.

Vyučovanie sa začína 10.1.2022 (pondelok) – ďalšie informácie o spôsobe a forme vyučovania bude zaslané podľa aktuálnych nariadení a predpisov.

Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme Vám pevné zdravie a požehnané vianočné sviatky.

Riaditeľstvo školy

Related Articles

Back to top button