Pedagogický zbor 2022/2023

P.č.

Meno

Aprobácia

Vyučovacie hodiny

1.

Barcziová Anikó

ekonómka

Informatika: 3.B, 4.A

Aplikovaná ekonómia: III.A,B

Finančná gramotnosť: I.A,B  II.A,B

Občianska náuka: 9.A

2.

Básti Angelika

matematika-informatika

Matematika: II.B, IV.B

Informatika: 3.A, 4., 5., 6., 8., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B

Sem. z mat.: IV.A, B

Triedny učiteľ: IV.B – G

3.

Berényi Zsanett

maďarský jazyk-dejepis

ŠKD: 3. A, B

Výtvarná výchova: 3., 5., 6.A

4.

Berthová Kristína

vychovávateľka

ŠKD: 4. A

Plávanie: 3-4.A

Výtvarná výchova: 1.A, 4.A, 7.A

5.

Bertóková Euridika

matematika-fyzika-informatika-etika

Informatika: 4., 5., 6., 7., 8., 9.A I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B

Finančná gramotnosť: I.A,B  II.A,B

Sem. z informatiky: III.A,B, IV.A,B

6.

Bitterová Margita

chemická inžinierka

Aplikovaná ekonómiaIII.A,B

7.

Borka Ladislav

dejepis-geografia

Dejepis: 6., 7., 8., 9.A, II.A, III.A, III.B

Geografia: 7.A, II.A

Sem. z dej.: III.A,B, IV.A,B

Triedny učiteľ: II.A – G

8.

Buza Bodnár Aranka

kňaz reformovanej cirkvi

Náboženská výchova, ref. cirkev: ZŠ, I. a II. ročník G

9.

Demcsáková Edita

maďarský jazyk-dejepis

Maďarský jazyk a literatúra: I.A, II.B,  III.A, IV.A

Sem. z obč. n..: III.A,B

Dejepis: I.A, I.B

10.

Egri Gabriela

fyzika

Fyzika: 6., 7., 8., 9.A, I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B G

 

11.

Farkas Erdélyi Erika

matematika

Matematika: I.A, II.A, III.A, III.B, IV.A

Sem. z mat..: III.A,B

ŠKD: 6.A

Triedny učiteľ: I.A G

12.

Farkasová Marta

vychovávateľka

ŠKD: 1.A, B

 

13.

Fónod Marianna

maďarský jazyk-nemecký jazyk

Nemecký jazyk: 3.A,B, 8., 9.,  I.A, I.B,  II.A,B  III.A,B   IV.A,B

Umenie a kultúra: I.A, II.A, II.B

Etnografia: I., II., III. roč.

14.

Fröhlich Ágota

maďarský jazyk-slovenský jazyk

Maďarský jazyk a literatúra: 6., 7., 8.A

Slovenský jazyk a slov. lit.: 4.A

Triedny učiteľ: 7.B

15.

Galo Ladislav

biológia-chémia

Anglický jazyk: 5., 7.A

Biológia: 7.A, 7.B

Chémia: 7.A, 7.B, 8., 9.A, I.B, II.A, III.A, III.B

Triedny učiteľ: 7.A

16.

Gazdíková Kristína

maďarský jazyk-slovenský jazyk

Slovenský jazyk a slov. lit.: 6., 7.A, 8., 9.A

Maďarský jazyk a literatúra: 9.A

Triedny učiteľ: 9.A

17.

Illéš Jolán

vychovávateľka

ŠKD: 2.A,B

18.

Iróová Alžbeta

maďarský jazyk-slovenský jazyk

Maďarský jazyk a literatúra: IV.B

Slovenský jazyk a slov. lit.: 5.A

19.

Jandová Zalabová Andrea

biológia-environmentálna výchova

Biológia: 7., 8., 9.A AI

I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B

Environmentálna výchova: 5.A

Etika: 5.-6.A, II.A,B

Sem. z bio.: III.A,B

Triedny učiteľ: IV.A – G

20.

Kassaiová Zuzana

učiteľka primárneho vzdelávania

2.AZŠ – triedny učiteľ

Hudobná výchova: 1.A

21.

Kissová Helga

anglický jazyk-španielsky jazyk

Anglický jaz.: III.A

Španielsky jaz.: I.B  II.A   III.A IV.A,B

Sem. z ang. jaz.: III.A, IV.A,B

Triedny učiteľ: III.A – G

22.

Klukaová Marta

matematika-fyzika

Matematika: 5., 6., 8., 9.A, I.B

 

23.

Kovácová Helena

učiteľka primárneho vzdelávania,

etika

1. A ZŠ – triedny učiteľ

Etika: 1.-2.A,B

24.

Králiková Henrieta

matematika-chémia

Sem. z chémie: III.A,B, IV.A,B

Matematika: 7.A, 7.B

Chémia: I.A, II.B

Občianska náuka: 7.A, 7.B

ŠKD: 6.A

25.

Krascsenics Darnai Tímea

učiteľka primárneho vzdelávania

2.B  ZŠ – triedny učiteľ

Výtvarná výchova: 8.A

26.

Kudlicska Robert

telesná výchova-technika

Telesná výchova: 5., 6., 7., 8., 9.A

I.A, B, II.A, B  III.A, B, IV.A, B

Plávanie: 3.-4. A

Technika: 5.A, 8.A, 9.A

Triedny učiteľ: 8.A

27.

Kulcsárová Mónika

maďarský jazyk-dejepis

Maďarský jazyk a lit.: I.B, II.A, III.B

Dejepis: II.B

Umenie a kultúra: I.B

28.

Marták Zsolt

biológia-geografia

Geografia: 5., 6., 7.B, 8., 9.A, I.A, I.B  II.B, III.A, III.B

Bio.-geo. szem.: III.A,B, IV.A,B

 

29.

Meleg Mária

katechétka

Kat. náboženská výchova: ZŠ 1.-9.A, G I.-II. roč.

ŠKD: 5.A

30.

Morvayová Katarína

maďarský jazyk-slovenský jazyk

Slovenský jazyk a slov. lit.: II.A

31.

Pék Judit

učiteľka primárneho vzdelávania, etika

4.A  ZŠ – triedny učiteľ

etika: 3.-4.A

32.

Popély Andrea

anglický jazyk-maďarský jazyk

Anglický jaz.: 2.B, 4., 5., 6., 7.B, 8. A 

Maďarský jazyk a lit.: 6.A 

Občianska náuka: 6.A

Triedny učiteľ: 6.A

33.

Prékop Mária

učiteľka primárneho vzdelávania

3.A ZŠ – triedny učiteľ

Výtvarná výchova: 7.B

34.

Szabó  Andrea

anglický jazyk-slovenský jazyk

Anglický jazyk:  I.A,B, II.B, IV.A

Slovenský jazyk a slov. lit.: I.A,B, II.B, IV.A

Triedny učiteľ: II.B – G

35.

Szatmáry Ester

anglický jazyk – psychológia

Anglický jaz.: 2.A, 3.A, 4., 6., 8., 9.A I.,B, II.A,B

etika: 9.A, I.A,B

Triedny učiteľ: I.B – G

36.

Sziegl Kristina

učiteľka primárneho vzdelávania

3.B  AI – triedny učiteľ

Výtvarná výchova: 6.A

37.

Tóth Orsolya

anglický jazyk-nemecký jazyk

Anglický jaz.: 3.B, I.A,B  II.A,B

Nemecký jaz.: 2.A,B  7.A, 7.B, 8.A, 9.A

Etika: 7.-8.A

Španielsky jaz.: I.A, II.B, III.B

38.

Tóthová Tünde

anglický jazyk

Anglický jaz.: 8.A

            II.B, III.B, IV.B  

Občianska náuka: II.A, II.B, III.A, III.B

Sem. z obč. n.: III.B

Sem. z ang. jaz.: III.A, B

Triedny učiteľ: III.B – G

39.

Urban Peter

telesná výchova-technika

Telesná výchova: 6., 7., 8., 9. A, I.A, B,  II.A, B, III.A, B, IV.A, B

Technika: 5., 6., 7., 9.A 

Plávanie: 3.-4. A

 

40.

Vicianová Lívia

učiteľka primárneho vzdelávania

Triedny učiteľ: 1.B ZŠ

Plávanie: 3.-4.A

41.

Wittenbergeová Zuzana

maďarský jazyk-slovenský jazyk

Slovenský jazyk a slov. lit.: 5., 9.A, I.A,B  II.A,B  III.A  III.B

Dejepis: 5.A

Triedny učiteľ: 5.A

42.

Zaťková Klára

maďarský jazyk-slovenský jazyk

Slovenský jazyk a slov. lit.:

 IV. B

 

Členovia inkluzívneho tímu:

1.

Sill Zsuzsanna

vedúca inkluzívneho tímu

2.

Récseiová Evelin

špeciálny pedagóg

3.

Flasková Réka

asistent učiteľa

4.

Fűriová Bianka

asistent učiteľa

5.

Varga Gyökeres Andrea

asistent učiteľa

6.

Mészáros Krisztina

kariérový poradca, výchovný poradca, koordinátor prevencie

 

Nepedagogickí zamestnanci

funkcia

1.

Gazdíková Judita

vedúca ekonomického oddelenia

2.

Kissová Katarína

ekonómka

3.

Páleš Balog Márta

zamestnankyňa ekonomického oddelenia

4.

Kósa Eleonóra

zamestnankyňa ekonomického oddelenia

5.

Kis Gabriel

školník

6.

Kis Gabriel ml.

vrátnik

7.

Balogh Magdolna

upratovačka

8.

Mišíková Jana

upratovačka

9.

Molnáovár Éva

upratovačka

10.

Sándorová Gertrúda

upratovačka

11.

Šill Bianka

upratovačka

Back to top button