Friss hírek

A kilencedikes tanulók felvételének kritériumrendszere 2017/2018

1. A 2017/2018-es tanévben 2 osztályt nyitunk maximum 52 tanulóval.

2. A felvételi vizsga I. időpontja 2017. május 9., ill. május 11. Minden kilencedikes tanuló vagy annak törvényes képviselője 2 iskolába küldheti jelentkezési lapját.

3. A felvételi vizsgát a tanuló az alábbi tantárgyakból teszi:
– magyar nyelv és irodalom
– szlovák nyelv és szlovák irodalom
– matematika

4. A felvételi vizsgák írásban történnek. Minden jelentkezési lapját beküldött tanuló legkésőbb 10 nappal a felvételi vizsga időpontja előtt meghívót kap.

5. A felvételi vizsgák anyagát az állami tantervben előírt tananyag képezi.

6. Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a tanuló, akinek az országos certifikált mérés eredménye nem rosszabb tantárgyanként 90 %-nál.

7. A bizonyítványátlagok átlagához (6., 7., 8. év végi és a 9. félévi) pontokat rendelünk: 1,00 – 20 pont, 1,10 – 18 pont, 1,20 – 16 pont stb.

8. A felvételi vizsgát tevő tanuló tantárgyanként (magyar nyelv, szlovák nyelv, matematika) max. 40 pontot érhet el, tehát összesen 120 pontot szerezhet. Minden tantárgyból min. 12 pontot kell elérnie a tanulónak ahhoz, hogy felvételt nyerjen.

9. A felvételi vizsga hossza tantárgyanként 45 perc.

10. A felvételi vizsgák ideje alatt az írásbelik és azok javításának anonimitása biztosított.

11. További pontokat jelentenek a tantárgyi olimpiák, ill. versenyek járási, kerületi és országos fordulóin szerzett dobogós helyezések és az országos certifikált mérés eredménye.

12. A felvételi vizsgán részt venni nem tudó tanuló a felvételi vizsga napján legkésőbb 7.45-ig köteles ezt jelenteni.

13. A felvételi vizsgák eredményét az iskola igazgatója a felvételi napjától számítva legkésőbb 3 napon belül közzéteszi. A határozatot legkésőbb két héten belül megkapja a tanuló törvényes képviselője.

14. A felvételt nem nyert tanuló törvényes képviselője az eredmény ismeretét követő 15 napon belül benyújthatja fellebbezését az iskola fenntartójánál.

Icon

Kritériá pre prijímanie 2017/2018 96.09 KB 50 downloads

Kritériá pre prijímanie žiakov do tried štvorročného vzdelávacieho programu...

Check Also

Sulileső avagy Nyílt nap az alapiskolában 2017

Sulileső avagy Nyílt nap az alapiskolában 2017. április 11-én /kedden/ 10.30 – 12.00 Program: Játszóház …